SAL7321, Act: R°32.1 (318 of 1249)
Search Act
previous | next
Act R°32.1  
Act
Date: 1426-07-23
LanguageNederlands

Transcription

2023-10-29 by Chris Picard
Item want willem vander basdonck in deen side en(de) mathijs de witte als/
momboer katlinen vande(n) panhuyse sijns wyfs in dande(re) voe(r) scepen(en)/
van loven(e) geloeft hebben en(de) hen verbonden vaste en(de) gestedich te houde(n)/
alsulken deylinge en(de) sceydinge als der stat gesworen meeste(re)n te wete(n)/
meest(er) jan paen meest(er) jan vand(er) bruggen en(de) meest(er) plissis van vorst/
maken souden vanden goede(n) hier nae bescreve(n) Te wete(n) van ene(n) huyse/
met sijnre toebehoerte(n) gelege(n) ov(er) de scepbrugge neve(n) tusschen/
de dyle ald(aer) en(de) thuys ghehete(n) noetscale Ende van ene(n) vierdel/
wijngarts gelege(n) opte(n) roesselberch tusschen de goede gords h(ere)nmeys/
en(de) henrix de leeu Soe sijn de voirs(creven) meesters opte voirs(creven) goede/
gegaen die ernstelic ov(er)siende en(de) visente(re)nde ende hebben die in/
twee gedeelten gedeylt en(de) gescheide(n) gelijc en(de) ind(er) manie(re)n dat/
hier [na] volght en(de) bescreve(n) steet Te wete(n) tvors(creven) huys recht ov(er)mids/
in tween deelen van voe(r) tot acht(er) en(de) van ond(er) tot bove(n) gelikerwijs/
dat dat ald(aer) bove(n) en(de) benede(n) met zeke(re)n teekene(n) beteekent es/
Op also dat tgedeelte aende dyle gelege(n) gelden en(de) betalen sal [allen] den/
chyns uuten geheelen huyse gaende te wete(n) ene(n) rijnschen gulden(en)/
erfchijns en(de) xv d(enieren) goets gelts mar vondemen namaels datter/
meer chijns uutginghe dan den rijnschen gulden(en) en(de) xv d(enieren)/
voirs(creven) dien chijns souden beide de geldeelte te gelike half en(de)/
half te gelike drage(n) en(de) betalen Met vorw(er)den dat beide/
de p(ar)tyen op hoe(r) beider cost h te h te gelike hen van ond(er) tot/
boven onderslaen en(de) bevreden selen met wanden oft anders also/
hen dat genuege(n) sal op de manie(re) dat ald(aer) beteekent es Ende/
elc gedeelte voirs(creven) sal hebben en(de) behoude(n) alle doren en(de) vynste(re)n/
op sijn side hangende en(de) desgelijx al dat nagel vaste es Dese/
deylinge aldus gemaect sijnde [behoudelic alt(oes) den vo(n)nisse bide(n) he(re)n scepen(en) van lov(en) tussche(n) de voirs(creven) p(ar)tien vande(n) voirs(creven) goede(n) gewijst]hebbe(n) de voirs(creven) p(ar)tien de voirs(creven) goede geloet Ende is Soe/
es gevallen den voirs(creven) willem(me) [metten lote] in sijn deylinge deen helcht vande(n) voirs(creven) huyse te wete(n)/
die helcht die gelege(n) is ter dilen wert aen de brugge ald(aer) en(de) deen helcht vande(n) voirs(creven)/
wijng(ar)de te wete(n) die helcht die gelege(n) is naest den goede(n) gords h(ere)nmeys Ende is/
gevalle(n) [metten lote] den voirs(creven) mathise den witte in sijn deylinge dand(er) helcht vande(n) voirs(creven) huyse/
gelege(n) naest der noetscalen en(de) dand(er) helcht vande(n) wijng(ar)de naest henr(ic) leeus/
renu(n)c(iantes) kat(herinam) vande(n) panhuyse p(ro)sta(r)e quelibet ip(s)or(um) adv(er)sus port(i)o(n)em alte(r)ius mo(do) de(bi)[to] renu(n)cian(s) Promitt(ens)/
d(i)c(t)us mathias kat(herinam) vande(n) panhuyse eius uxore(m) p(ro)sta(r)e q(uod) inf(ra) hinc et remigii p(ro)x(imu)m/
d(i)c(t)am p(ar)t(em) rata(m) obs(er)va(r)e p(ro)mittet cor(am) py(n)noc ouder(ogghe) julii xxiii
ContributorsInge Moris
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2012-01-04 by Inge Moris