SAL7321, Act: R°340.4 (1254 of 1254)
Search Act
previous | next
Act R°340.4  
Act
Date: 1428-01-28
LanguageNederlands

Transcription

2020-09-28 by 
Item de voirs(creven) peter v(ere)ngheylen heeft mechtich ghemaect ende/
volcomen macht gegeven voer scepen(en) van loven(e) h(ier) nae genoemt/
janne uuten hove diemen heet zedele(re) en(de) janne sinen sone de/
voirs(creven) leveringe vanden voirs(creven) goeden met alle den rechte dat hij/
daer aen hadde te vervolghen in alle der manie(re)n dat de voirs(creven)/
pet(er) dat selve doen soude moeghen (et) ult(er)ius in melio(r)i forma/
p(rese)ntib(us) rike lombart ja(nuarii) xxviii anno xxvii
Contributors
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2012-01-05 by Inge Moris