SAL7321, Act: R°53.1,V°53.1 (487 of 1249)
Search Act
previous | next
Act R°53.1,V°53.1  
Act
Date: 1426-08-08
LanguageNederlands

Transcription

2023-11-19 by 
Van lodewiken bourgois/
Het sijn comen in rechte inde banck voe(r) meye(re) en(de) scepen(en) van loven(e) lodewijc bourgoys/
in deen side en(de) arnt de nausnide(re) en(de) qu(in)ten maes die ov(er)mids vo(n)nisse van scepen(en)/
brieven van loven(e) beleidt sijn tot den goeden jacops wissele(re)n in dander side daer de/
voirs(creven) lodewijc bourgoys ene aensprake dede ten voirs(creven) arnde en(de) qu(in)ten waert/
seggende dat sij met hue(re)n beleyde hem ongebruyc daden aen een huys en(de) hof/
met sinen toebehoerten gelegen opde veemaerct te loven tusschen de goede arnts/
van bossut en(de) de hofstat katlinen daneels tontrechte alsoe hij meynde ende/
seyde dat henric van vynckenbosch wijlen sijn oud(er)vader de voirs(reven) goede besat/
als sijn erve en(de) dat hij hadde twee wettyge kynde(re) geheten jan en(de) willem/
van vynckenbosch en(de) dat nae de doet des voirs(creven) henrix de voirs(creven) goede bleven/
op de selve twee kynde(re) Seyde voert de voirs(creven) lodewic dat hij wettich soen/
was des voirs(creven) willems en(de) dat de voirscr(even) jan hadde van sinen wettighen wijve/
een wettige dochter geheten katline swissele(re)n die de helcht vanden voirs(creven) goeden/
besat alse hue(re) wettige erve en(de) dat sij lang(er) leefde dan hue(re) vader en(de) moeder/
voirs(creven) en(de) dat hij daer af de naeste levende es van wittigen bedde en(de) vander/
zijden daer de goede af comen sijn welke poente alle voirs(creven) de voirs(creven) lodewijc/
boet te thoenen en(de) metten mynsten daer hij inden rechte mede liden mochte/
hoepte ende meynde soe wae(r) hij de voirs(creven) poente getoenen conste dat hem/
de voirs(creven) goede volghen souden Op dwelke de voirs(creven) arnt de nausnide(re)/
en(de) qu(in)ten maes hen antworden seggende dat de voirs(creven) katline swissele(re)n/
de voirs(creven) goede besat alse hue(r) erve en(de) daer uut starf alse [uut] hue(re) erve en(de) dat/
jacop de wissele(re) voirs(creven) de neeste levende wa(r)e der voirs(creven) katlinen van wettigen/
bedde dwelc sij boden te thoenen seyden en(de) hoepten soe wae(r) si dat gethoene(n)/
consten dat hen de helcht vanden voirs(creven) goeden volghen soude ende dander helcht/
kynden sij den voirs(creven) lodewijcke bourgoys alsoe dat de de scepen(en) van loven/
gemaent wijsden voe(r) een vo(n)nisse want beyde de p(ar)tyen hen thoenisse v(er)mete(n)/
hadden dat sij dat begheerden taenhoe(re)n ende dae(re)n teynden recht Ten daege/
van thoenisse thoende de voirs(creven) lodewijc bourgoys alle de poente voirs(creven) gelijc/
hij hem v(er)meten hadde ende de voirs(creven) arnt en(de) qu(in)ten thoenden dat de vors(creven)/
jacop de wissele(re) de naeste levende was vand(er) voirs(creven) katlinen swissele(re)n maer/
sij en thoenden niet dat sij tvoirs(creven) goet besat alse hue(r) erve en(de) dat sij daer
//
uut starf als uut hae(re)n erve en(de) wel wa(r)e waer dat sij den voirs(creven) katlinen/
daer hadden inne sien woenen en(de) wel hoe(re)n seggen dat hae(r) erve was/
Dat gedaen de meye(r) maende de scepen(en) nae aensprake en(de) nae v(er)antw(er)den/
en(de) nae thoenissen wes een recht sijn soude die wijsden voe(r) een vo(n)nisse/
dat den voirs(creven) lodewijcken bourgoys volghen souden alsulken goede alse hij/
aengesproken hadde P(rese)ntib(us) joh(ann)e de borchoven walt(er)o pynnoc hen(ri)[co] de/
calstris balduino de gravio joh(ann)e vander lynden et goessuino ouderogge/
scabinis lovanien(sibus) julii xx[ma] anno xiiii[c] xxvi[to]
Contributors
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2012-01-04 by Inge Moris