SAL7321, Act: V°31.1 (317 of 1249)
Search Act
previous | next
Act V°31.1  
Act
Date: 1422-11-28
LanguageLatinum

Transcription

2023-10-28 by Mi-Je Van Gils
Item renerus vanden b(er)ghe (et) wil(he)lm(us) kegel scab(ini) de bierbeke in/
p(rese)ncia test(abantur) exp(re)sse se int(er)f(uisse) ubi villic(us) de bierbeke med(iantibus) d(i)c(t)is scabinis/
de bierbeke de mand(ato) vill(ici) lov(aniensis) add(uxit) joh(ann)em de borne (com)morante(m) ten/
broeke in p(ar)rochia de hev(er)le ad bona henrici vuetens ex p(ar)rochia/
de bierbeke sit(a) in p(ar)rochia de bierbeke in mans(ionibus) domib(us) curt(ibus) t(er)ris/
ar(abilibus) prat(is) pascuis censu trecensa redd(itibus) (et) suis p(er)t(inentiis) univ(er)s(is) att(inentibus) /
pro c(er)tis recognit(ionibus) (et) p(ro)miss(ionibus) (con)sc(ri)pt(is) in l(itte)ris scab(inorum) lov(aniensium) quar(um) tenor/
sequitur in hec verba Notu(m) sit univ(er)s(is) q(uod) godefr(idus) et walt(erus) vande(n)/
bossche d(i)c(t)i putmakere fr(atr)es ac henr(icus) d(i)c(t)us vuetens om(n)es de ex/
p(ar)roch(ia) de bierbeke recog(noverunt) se debe(re) indi(vi)sim joh(ann)i d(i)c(t)o de borne co(m)moran(ti)/
ten broeke in p(ar)rochia de hev(er)lis unu(m) modiu(m) silig(inis) pag(abilis) me(n)s(ur)e lovan(iensis) [vanno et penna]/
b(e)n(e) p(re)parata mensu(r)e lov(aniensis) a(n)nue pens(ionis) ad vita(m) d(i)c(t)i joh(ann)is in festo b(ea)ti andree/
ap(osto)li p(er)sol(vendum) (et) apud lov(anium) deliberand(um) d(i)c(t)o joh(ann)i singul(is) a(n)nis q(uam)diu ip(s)e vix(er)it (et) non/
ultra quoli(bet) v(er)o t(er)mi(n)o tamq(uam) de(bi)[tu(m)] ass(ecutu)[m] T(a)li (con)dit(i)one med(iante) q(uod) an(te)d(i)c(t)i debit(ores)/
p(re)sc(ri)pta(m) a(n)nua(m) pens(ionem) red(imere) pot(erunt) et dequit(are) a festo b(ea)ti andree ap(osto)li/
p(ro)x(ime) fut(ur)o infra duos a(n)nos dein(de) (con)t(inue) (et) inme(dia)[te] sequen(tes) med(iantibus) decem aur(eis) denar(iis)/
d(i)c(t)is crone(n) mo(n)ete reg(is) fran(cie) bonis (et) legal(ibus) et cu(m) plena pe(n)sione uni(us)/
a(n)ni Q(uo)d si non fec(er)int p(ro)mis(eru)nt iamtu(n)c an(te)d(i)c(t)i debit(ores) indi(vi)s(im) p(re)fato joh(ann)i d(i)c(t)am/
a(n)nua(m) pens(ionem) assigna(r)e ad bonu(m) (et) suffic(iens) pign(us) sit(um) infra una(m) leuca(m)/
ab opido lovan(iensi) bene valens ultra om(n)e onus inde de(bi)[tu(m)] duos modios/
silig(inis) d(i)c(t)e mens(ur)[e] lov(aniensis) a(n)nue (et) he(re)d(itarie) t(re)cense Et t(antu)m ad hoc face(re) q(uan)tu(m) d(i)c(t)o/
joh(ann)i quoad vita(m) sua(m) mo(do) de(bi)[to] possit vale(re) Et exin(de) p(ro)mis(eru)nt an(te)d(i)c(t)i/
godef(ridus) et walt(er)us fr(atr)es p(re)fatu(m) hen(ri)[cu(m)] vuetens indempne(m) (con)s(er)va(r)e/
Test(es) walt(erus) py(n)noc et goess(uinus) ouderogge scabini lov(anienses) Datu(m) anno/
d(omi)ni mill(esi)mo cccc[mo] vicesimos(e)c(un)do mens(is) nove(m)br(is) die xxviii Notum/
sit univ(er)s(is) q(uod) godef(ridus) et walt(erus) vande(n) bossche d(i)c(t)i putmakers fr(atr)es ac/
henr(icus) d(i)c(t)us vuetens om(n)es ex p(ar)roch(ia) de bierbeke recog(noverunt) se debe(re) ind(ivisim) beatrici/
uxo(r)i joh(ann)is d(i)c(t)i de borne (com)morant(is) ten broeke in p(ar)roch(ia) de hev(er)lis unu(m) modiu(m)/
silig(inis) bo(n)e (et) pag(abilis) cu(m) va(n)no (et) pe(n)na b(e)n(e) p(re)p(ar)ate mens(ur)[e] lov(aniensis) a(n)nue pens(ionis) ad vita(m) d(i)c(t)e/
beatric(is) in festo b(ea)ti andree ap(osto)li p(er)sol(vendum) (et) ap[(u)d] lov(anium) deliber(andum) d(i)c(t)e beat(ri)ci sin(gu)[lis] a(n)nis q(uam)diu/
ip(s)a vix(er)it (et) no(n) ultra quali(bet) v(er)o t(er)mi(n)o t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] T(a)li (con)d(itione) med(iante) q(uod) an(te)d(i)c(t)e debit(ores)/
p(re)sc(ri)pta(m) a(n)nua(m) pens(ionem) red(imere) pot(er)unt (et) [de]quit(are) a festo b(ea)ti andree ap(osto)li p(ro)x(ime) futu(r)o infra/
duos a(n)nos dein(de) (con)tinue (et) inme(dia)[te] sequen(tes) med(iantibus) decem aur(eis) denar(iis) d(i)c(t)is cronen/
mo(n)ete reg(is) fran(cie) bonis (et) leg(alibus) (et) cu(m) plena pens(ione) uni(us) a(n)ni Q(uo)d si non fec(er)int/
p(ro)mis(eru)nt iamtu(n)c an(te)d(i)c(t)i debit(ores) indi(vi)sim p(re)fate beat(ri)ci d(i)c(t)am a(n)nua(m) pens(ionem) ass(ignare) ad bonu(m) (et)/
suff(iciens) pign(us) sit(um) infra leuca(m) ab opido lovan(iensi) a(n)nue (et) he(re)d(itarie) t(re)cense Et bt(antu)m ad h(oc) face(re) q(uan)tu(m) d(i)c(t)e/
beat(ri)ci quoad vita(m) sua(m) mo(do) de(bi)[to] possit vale(re) Et exin(de) p(ro)mis(eru)nt an(te)d(i)c(t)i godef(ridus) (et)/
walt(erus) fr(atr)es p(re)fatu(m) hen(ri)[cu(m)] vuetens indemp(nem) (con)s(er)va(r)e Testes walt(erus) py(n)noc (et)/
goess(uinus) ouder(ogge) scab(ini) lov(anienses) Da(tu)[m] a(n)no d(omi)ni m cccc[mo] vicesi(m)os(e)c(un)do mens(is) no(vem)[br(is)] die/
vicesima octava
Contributors
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2011-11-07 by Giel Schrader