SAL7321, Act: V°53.2 (489 of 1249)
Search Act
previous | next
Act V°53.2  
Act
Date: 1426-08-16
LanguageNederlands

Transcription

2023-11-19 by 
Dits tverdrach dat bider stat in hoe(re)n vollen raede ov(er)draghen is vanden stote ende tebatte/
dat gheertruut weduwe henrix wilen bollens diemen hiet ledermake(re) in deen zijde ende/
janne lodewijcke en(de) gorde bollens gebrueders jan de becke(re) als mombo(r)e katlinen sijns wijfs/
docht(er) gheerts wilen bollens brueder der voirs(creven) gebruede(re) in dande(r) zide onderlinge hadden/
Welke g(er)truut versochte dat hae(r) alsulken beleidt brief als henric wilen bollens hoe(r) man/
onder diedericke vanden elzen secretrar(is) der stat van loven(e) gebracht hadde o(m)me een/
goedinge daer mede te doen en(de) nerghens els o(m)me also sij seide volghen mochte want/
hoe(r) die brieve nu toebehoerden en(de) nyemaende anders met meer worden die sij daer/
toe seide ende in gescrifte ov(er)gaf Daer de voirs(creven) gebruede(re)n ende jan de becke(re) die hoe(r)/
brueder dochter heeft jegen seggende meynden dat dat een ja(m)merlike sake wa(r)e/
want geert wilen bollens vader vanden voirs(creven) gebruede(re)n voertijts in goede/
truwen enen brief bekende voer scepen(en) van loven(e) gheerde janne lodewijcke ende/
henricke sinen wettigen kinde(re)n o(m)me dat sij onder hen vieren alle sijn goede gelijc/
na sine ende katlinen sijns wijfs doet deylen souden met vele meer worden die sij/
daer toe seiden ende in gescrifte ov(er)gaven Soe dat beyde der p(ar)tien bescheit gehoert/
ov(er)draghen was dat der voirs(creven) g(er)truden den voirs(creven) beleit brief volgen sal ende dat/
de selve g(er)truut alle de goede gheerts wilen bollens haers sweers gebruken/
sal also lange als katline moeder der voirs(creven) gebrude(re) leven sal niet wed(er)staende/
der deylingen jans wilen hoirs swag(er)s voirs(creven) Behoudeliken dien dat de voirs(creven) g(er)truyt/
der voirs(creven) katlinen hoe(r) sweg(er) also lange alse de selve katline leven sal in redelicheiden/
hoe(r) noot dorste van cleedingen eten ende van drincken sculdich sal sijn te gheven/
maer datsi ghene vanden voirs(creven) goeden v(er)coepen noch belasten en sal mogen metten/
voirs(creven) scepen(en) brieve in e(n)nig(er) manie(re)n ende dat nae de doot vander voirs(creven) katlinen/
moeder der voirs(creven) gebruede(re) alle de voirs(creven) goede gaen en(de) comen selen daer sij sculdich/
sijn te comen P(rese)ntib(us) joh(ann)e de borchoven et henr(ico) de calstr(is) aug(usti) xvi/
van lodewike bollens
Contributors
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2012-01-04 by Inge Moris