SAL7322, Act: R°122.3 (62 of 180)
Search Act
previous | next
Act R°122.3  
Act

Transcription

2019-12-31 by kristiaan magnus
Van geerde van breetzijp/
Item tvo(n)nisse tusschen gheerde van breetzijp in deen side en(de) janne van maeldonck/
in dande(re) alse vand(er) restitucien ende richtingen van drie capuynen outsijs die de voirs(creven)/
jan van maeldonck yesch te hebben van gheerde voirs(creven) en(de) op een hoefken des selfs geerts/
gelege(n) te wijchmale tusschen de goede des heylichs geests van loven(e) en(de) de goede/
geerts voirscr(even) Mids dat jan vanden tymple sijn behout gedaen hadde van vi cap(uynen)/
outsijs en(de) xii pont payments borsegelts op huys en(de) hof met ene(n) bloke en(de) sine(n)/
toebehoirte(n) des voirs(creven) jans van maeldonck gelege(n) te wijchmale meynende de/
selve jan van maeldonck dat tvoirs(creven) hoefken des voirs(creven) gheerts voertijts toe/
behoert hadde sine(n) huyse hove en(de) bloke voirs(creven) en(de) dat de selve gheert tvoirs(creven)/
hoefken op drie capuyne outsijs vercrege(n) hadde Was uutgedrage(n) met/
desen woirden dat alsulken aensprake alse de voirs(creven) jan van maeldonck/
ten voirs(creven) geerde van breetzijp weert gedaen heeft dat die den selven/
gheerde gheen onstade doen en sal P(rese)ntib(us) egidio rike judoco absoloens/
joh(ann)e de borch(oven) iunio(r)e et hen(ri)[co] vroede scab(inis) lov(aniensibus) no(vem)[br(is)] xv anno xxvii[mo]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-01-17 by Sabrina Keyaerts