SAL7322, Act: R°129.3 (68 of 180)
Search Act
previous | next
Act R°129.3  
Act

Transcription

2020-01-01 by kristiaan magnus
Vanden goeden lieden vanden/
dorpe van buertmeerbeke/
Tvo(n)nisse tusschen willem(me) den gorte(re) van mechlen in deen side gabriel inden aer/
janne vanden hornicke ende woute(re)n vander haeghdocht als mechtich ghemaect/
vanden scepenen ende goeden lieden vanden dorpe van beurtmeerbeke in dande(re)/
als om de straten te beurtm(er)beke te maken daer de voirs(creven) willem de gorte(re) ende/
sijn vorde(re)n dweeghgelt gehaven hebben Es uutgedragen met desen worden/
nae aensprake nae antwerde ende nae de waerheit die daer op verhoirt is/
dat de ghene die dweeghgelt te beurtm(er)beke voertijts gehaven hebben/
ende dagelijx heffen dat die de straten daer sij dweeghgelt heffen maken selen/
Behoudelic dien dat de goede liede vanden dorpe die steene daer toe aldaer/
selen halen alsoe sij van ouds gewoenlic hebben geweest H(ier) wae(re)n over als/
s(in)[te] pet(er)s manne h(er) lodewijc pynnoc ridde(r) raes van g(ra)ven jan de witte gielijs de/
rike jan van nethen(e) jan vanden tymple willem lombart joes absoloens ende jans/
vanden borchoven de jonge viii daege in nove(m)bri
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-01-17 by Sabrina Keyaerts