SAL7322, Act: R°172.5 (91 of 180)
Search Act
previous | next
Act R°172.5  
Act

Transcription

2022-11-09 by kristiaan magnus
Van swede(re)n van fakewez/
Tvo(n)nisse tusschen jacob den groete die ov(er)mids vo(n)nisse van scepen(en) brieven van loven(e)/
geleidt is tot den goeden sweders van fakeweez in deen side ende joffr(ouwen) m(ar)grieten/
weduwen pet(er)s wilen van halle sweg(er) des selfs sweders in dande(re) alse vanden/
brieven vanden goeden ende heerlicheiden van mulstede was gewijst met desen/
worden nae dien dat de voirs(creven) joffr(ouwe) hoe(r) gheens rechts tot den voirs(creven) brieven/
en(de) v(er)mette dat sij hae(r) consent daer toe soude gheven dat de brieve swede(re)n/
volgen souden also v(er)re alst in hae(r) wa(r)e P(rese)ntib(us) eg(idio) rike will(el)mo lomb(ar)t jud(oco) abs(oloens)/
joh(ann)e de borch(oven) iunio(r)e (et) ger(ardo) de haenwijc scab(inis) lov(aniensibus) dec(embris) xviii anno xiiii[c] xxvii[vo]
ContributorsHadewijch Masure
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2013-01-18 by Sabrina Keyaerts