SAL7322, Act: R°177.1 (94 of 180)
Search Act
previous | next
Act R°177.1  
Act

Transcription

2020-01-28 by kristiaan magnus
Item gheert de becke(re) van hee(re)nt es comen in jeg(ewoirdicheit) ende heeft/
genomen en(de) bekent dat hij genomen heeft van pete(re)n wijfliet/
de oude thinde tderdedeel vander ouder thienden van hee(re)nt/
toebehoe(re)nde dier cap(it)len van camerijck Te houden en(de) te hebben/
van sente jans messe bap(tis)[ten] neest voirleden enen t(er)mijn van/
sesse jae(re)n lange deen na dander staphans sonder middel volgen(de)/
elx jae(re)n hie(re)n bynnen om vijftich gulden swaer vrancr(ijx)/
cronen oft de weerde d(aer) af in ande(re)n goeden gelden deen/
Te weten deen helcht daer af te kersmisse en(de) dander/
helcht d(aer) af te assencie avonde [te betalen] alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde ende telken t(er)mine als v(er)volghe schout Ende waert/
also dat den voirs(creven) pete(re)n wijfliet vander van weeghen/
des voirs(creven) gheerts vander voirs(creven) thienden e(n)nigen last/
oft co(m)mer quame dat dien de voirs(creven) gheert draghen/
en(de) den voirs(creven) pete(re)n wijfliet gelden sal [general op alsoe hadde de voirs(creven) ind(er) voirs(creven) thiende(n) scade van tempeeste(n) oft gemeyne(n) orloghe dat he(m) de voirs(creven) pet(er) restit(ucie) doen sal p(ro)ut? alii d(omi)ni] Ende h(ier) af sijn/
borghen des voirs(creven) gheerts als principale sculde(re)n ongesundert/
henric en(de) jan de becke(re) brueders des voirscr(even) gheerts/
et p(ri)m(us) abs lomb(ar)t abs(oloens) dec(embris) xxii
ContributorsHadewijch Masure , Jan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2013-01-18 by Sabrina Keyaerts