SAL7322, Act: R°179.1 (97 of 180)
Search Act
previous | next
Act R°179.1  
Act

Transcription

2020-01-28 by kristiaan magnus
Van mattheeus kymps/
en(de) janne cloest(er)mans/
Tvo(n)nisse tusschen matheeus kymps die ov(er)mids vonnisse van/
scepen(en) brieven van loeven(e) beleydt es tot den goeden jans cloestermans/
in deen sijde ende de momboe(re)n sheylichs gheests van s(in)[te] mychiels en(de) van/
s(in)ter claeus gasthuys van loeven(e) in dande(re) alse van ii mudden rogs/
der maten van loeven(e) erfs pachts die de voirs(creven) momboe(re)n yesschen te/
hebben op de goede hier nae gemoemt dair de selve momboren inne/
gegoedt waren voir meyere en(de) scepen(en) van loeven(e) [ende] doen weder overgave(n)/
op de voirscr(even) ii mudde rogs erfs pachts des de momboren voirscr(even) midts/
gebreck van betalingen hen de selve goede met meyere en(de) scepen(en) van/
loven(e) hadden doen leveren Inden yersten drie dach(mael) beemts geheten verloe(re)n/
cost gelegen te kerkem inden haerden beemt tusschen de goede claus vande(n)/
zaffele en(de) willems vander moelen It(em) (½) dach(mael) beemts gelegen op de/
velpe tusschen de goede jans van oppendorp soen wilen wouters en(de) jans/
van wesere Item (½) dach(mael) lands gelegen opt bijvoerden velt achter de hoeve/
tusschen de goede jans rademakere en(de) jans vanden saffele voirs(creven) Ite(m)/
een dach(mael) lants gelegen opte gulden delle tusschen de goede gords abraens/
en(de) gheets [gheerts] straesborchs Item (½) dach(mael) lants gelegen op cleyn molevelt/
tusschen [de goede] jans straesborchs en(de) arnt straesborchs Item een dach(mael) en(de)/
xviii roeden lants gelegen opt buetvelt tusschen de goede lijsbeth/
mathijs en(de) aliten vanden bossche Item (½) boender boschs diemen heet/
froytens bosch [gelegen] tusschen de goede jans meeus en(de) des voirs(creven) jans cloest(er)mans/
Was gewijst en(de) uutgedragen met desen woirden dat de voirscr(even) goede/
vanden voirs(creven) tween mudden rogs erfs pachts ongelast blive(n) soude(n)/
P(rese)ntib(us) egidio rike will(el)mo lomb(ar)t jacobo ex lyemynge(n) et paulo coste(re)/
scabinis lovanien(sibus) octobr(is) undecima anno m cccc xxix
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2013-01-18 by Sabrina Keyaerts