SAL7322, Act: R°226.5 (114 of 180)
Search Act
previous | next
Act R°226.5  
Act

Transcription

2019-12-22 by kristiaan magnus
Van dijsdaege neestcomende in drien weeken te mistide es dach/
geteykent jonch(ere)n jacob van sombreff ende jonch(e)r willem van/
sombreff jeghen joffr(ouwe) agneesen van gottekoven met hue(re)n/
momboe(r) dan voer meye(r) ende scepen(en) van loven(e) recht te nemen/
ende te gheven gelijc sij op heden gedaen souden hebben rike abs(oloens)/
fe(bruarii) v[a]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-01-18 by Sabrina Keyaerts