SAL7322, Act: R°252.4 (120 of 180)
Search Act
previous | next
Act R°252.4  
Act

Transcription

2019-12-26 by kristiaan magnus
Van janne vand(er) ca(m)me(n) den jonghen/
Tvonnisse tusschen hubrechte ende woute(re)n van berthem ghebruede(re)n/
in deen side ende ja(n)ne vand(er) ca(m)men den jonghen als momboir barbe(re)n/
sijns wijfs in dande(re) alse vande(n) huyse gehete(n) den coevoet met/
sijnen toebehoirten was uutgedraghen met desen woirde(n) nae/
aensprake antwerde en(de) nae thoenisse dat ja(n)ne vand(er) ca(m)men/
als momboir sijns wijfs de helicht vanden voirs(creven) huyse geheten/
den coevoet volghen sal also verre alst noch voer de scepen(en)/
comen is cor(am) will(el)mo lomb(ar)t judo(co) abs(oloens) joh(ann)e de borchove(n) iunio(r)e/
ger(ardo) de haenwijc scab(inis) lov(aniensibus) febr(uarii) xxiiii a(n)no xiiii[c] xxvii[mo]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-01-18 by Sabrina Keyaerts