SAL7322, Act: R°253.2 (121 of 180)
Search Act
previous | next
Act R°253.2  
Act

Transcription

2020-01-03 by kristiaan magnus
Cond sij allen lieden dat gord van tieldonc [kessele] molde(r) es comen in jeg(ewoirdicheit)/
der scepen(en) van loven(e) en(de) heeft gheg(even) ende bekent dat hi gheg(even) heeft arnde/
den fuyck molde(r) de molen gehete(n) de voirmolen met ene(n) cleyne(n) huys/
daer aen staende en(de) allen hoe(re)n toebehoirten Te houden en(de) te hebben van/
s(in)[te] jan misse bap(tis)[ten] naest comen(de) ene(n) t(er)mijn van twelf jae(re)n lang deen/
nae dand(er) sond(er) middel volgen(de) elx jaers dae(re)nby(n)nen om xv mudde rogs/
goet ende payabel der maten van loven(e) te betalen te weten alle weeken iiii(½)/
molevate rogs op alsoe dat de voirs(creven) arnt opde inde leste weke vande(n) jae(re) betalen/
sal iiii(½) molevate rogs en(de) iii halst(er) vande(n) voirs(creven) pachte jairlex den voirs(creven) t(er)mijn/
duerende en(de) telke(n) t(er)mine als vervolghde schout Ende es vorwerde datmen/
te s(in)[te] jans misse naist comen(de) de steene en(de) al and(er) kerende en(de) slitende werc inde/
voirs(creven) molen taxe(re)n sal wat dat weert sij en(de) de voirs(creven) arnt sal jairlix den voirs(creven)/
gorde voir de slytinge jaerlix gheve(n) ii vrancr(ijx) crone(n) vande(n) lichten gewichte/
alsoe gemeynlic in borsen gaen te s(in)[te] jans misse bap(tis)[te(n)] te bet(alen) jaerlix den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde en(de) telk(en) t(er)mine als vervolghde schout en(de) ten eynde vande(n) t(er)mine/
vyntmen dat de voirs(creven) steene [meer gesleten sijn dan voir sal hi gheve(n) ii crone(n) der munten voirs(creven) voir den duym ] en(de) slitende werc meer gesleten en(de) geargert sijn dan/
ii crone(n) tsjaers dat [soe] sal de voirg(enoemde) arnt alsdan den voirs(creven) gorde betalen en(de) [ii crone(n) voir elke(n) duym vande(n) sliten vande(n) steene(n) en(de) dand(er) slitende werc hem] oprichte(n)/
ter taxatien van goede(n) cnapen die hen des verstaen vyntmen oec dat bet(er) is dat sal/
de voirs(creven) gorde den voirs(creven) arnde vergelden lomb(ar)t borch(oven) iunior feb(ruarii) xxvi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-01-18 by Sabrina Keyaerts