SAL7322, Act: R°267.5 (128 of 180)
Search Act
previous | next
Act R°267.5  
Act

Transcription

2019-12-29 by kristiaan magnus
It(em) gielijs van ov(er)wynge van libbeke heeft geloeft h(ere)n claese van sente gorix/
nu ter tijt meye(r) te loven(e) dat hi de vorsterie van libbeke wael en(de) getruwelic/
bedienen en(de) verwae(re)n sal en(de) ene(n) yegeliken dies te doen heeft gereet sijn sal tot/
den rechte Ende voert dat hi alle de gevangene die inde voirs(creven) vroente gedaen/
sullen worden het sij van she(re)n wegen of van enigen p(ar)tien alsoe hueden ende/
verwae(re)n sal dat hise leve(re)n moge den he(re) of den p(ar)tien als sijs beghe(re)n sond(er)/
enich vertrec alsoe langhe als hi de voirs(creven) vorsterie bedienen sal en(de) daer af niet/
ontsedt en sal wesen haenwijc velde m(ar)tii x
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-01-18 by Sabrina Keyaerts