SAL7322, Act: R°270.1 (129 of 180)
Search Act
previous | next
Act R°270.1  
Act

Transcription

2020-01-13 by kristiaan magnus
Want stoet ende tebat opv(er)staen is tusschen henricke daer boven van/
herssel in deen side ende janne daer bove(n) sine(n) [der boven sijnen] brued(er)e en(de) janne daer bove(n) den jonge(n)/
sinen sone [p(ri)us emancip(atus)] in dande(re) van seke(re)n erftsijse daer so(m)mige van des voirs(creven) henrix goede(n)/
be mede belast sijn en(de) daer af hi meyndt datten de voirs(creven) jan en(de) sijn sone sculd(ich)/
souden sijn tontheffen en(de) desgelijx van erfgoede(n) goede(n) die de voirs(creven) henric den voir(screven)/
ja(n)ne en(de) sine(n) sone eysschen(de) is [die he(m) mette(n) rechte afgewo(n)ne(n) sijn] en(de) oec van schoude die de voirs(creven) jan en(de) sijn sone vande(n)/
den voirs(creven) henricken ey meynen te hebbe(n) en(de) voert van allen saken het sij van erve/
of van haefleken stucken die de voirs(creven) p(ar)tien deen den ande(re)n te seggen mogen/
hebben van wat saken dat sij tot op den dach van heden Soe sijn beyde de voirs(creven)/
p(ar)tien comen voir scepen(en) van loven(e) en(de) hebbn hen vande(n) voirs(creven) stoete gekeert/
in segge(re)n en(de) vrientlic yffene(re)n te weten de voirs(creven) henrick in godscalke baten/
en(de) de voirs(creven) jan en(de) jan sijn sone in mathise moutbroex in alsulker voeghe(n)/
dat elke p(ar)tie hoe(re)n heysch setten sal in gescrifte en(de) hoerre wed(er)p(ar)tien segge(re)/
ov(er)gheven sal van hede(n) in xiiii nachten naest comen(de) en(de) dair op sal elke/
p(ar)tie hoir verantwerde(n) maken by(n)ne(n) xiiii nachten daer nae Ende alse/
de segge(re)n aensprake en(de) verantwerde(n) ov(er)hebben selen van elker p(ar)tien/
soe selen sij waerheyde(n) en(de) thoenisse(n) dier hen de p(ar)tien vermeten selen/
in beyde side(n) aenhoe(re)n en(de) hoir seggen vande(n) voirs(creven) saken seggen by(n)nen xiiii/
nachten nae dat sij aensprake(n) en(de) verantwerden(en) over gehad selen hebbe(n)/
op dat sijs eens en(de) van accorde sijn Ende en conne(n) sijs niet eens/
geworden soe selen sij bynne(n) op drien daegen d(aer)nae comen met allen/
bescheide dat voir hen come(n) sal sijn in gescrifte aen de he(re)n scepen(en) van loven(e)/
en(de) halen des vo(n)nissen gelijc ofs p(ar)tien met den rechte gedingt hadden/
Ende is ond(er)sproken waert dat enig(er) vande(n) p(ar)tien voirs(creven) hoe(r) segge(r)/
gebrake dat sij in die stat ene(n) ande(re)n geliken knape tot hoe(re)n segge(r)/
kiesen en(de) nemen mogen Ende hebben geloeft beyde de voirs(creven) p(ar)tien/
vast en(de) gestedich te houden wes de voirs(creven) segge(re)n vande(n) voirs(creven) saken/
seggen en(de) t(er)mine(re)n selen of de scepen(en) van loven(e) hen voir vo(n)nisse(n) sele(n) gheve(n)/
abs(oloens) vroede m(ar)tii xiii vide(licet) sabbato die
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-01-18 by Sabrina Keyaerts