SAL7322, Act: R°279.1 (134 of 180)
Search Act
previous | next
Act R°279.1  
Act

Transcription

2019-12-19 by kristiaan magnus
Van janne goede weert/
Tvo(n)nis tusschen janne goedeweert in deen side ende henricken van driebeke in/
dande(re) was uutgedragen met desen woirden nae aensprake nae antwerde/
nae thoenisse en(de) nae al dats voir tscepen(en) come(n) was dat de voirs(creven) henrick/
den voirs(creven) ja(n)ne goede weert betalen soude xxv gulden rijnsche ende voort/
als vanden gebreke tot x to(n)nen harinx toe xlv crone(n) dlast dat de selve/
henrick den voirs(creven) janne daer af vesticheit doen sal dat gebreck te betalen/
bynne(n) xl daghen neestcomende en(de) als vanden boxhoe(re)n dat sij tsamen/
opwert trecken selen ende malcande(re)n dair voldoen gelijc als de waerh(eit)/
gedraghen heeft P(rese)ntib(us) egidio rike judoco absoloens joh(ann)e de borchove(n) iunio(r)e/
gerardo de haenwijc henr(ico) vroede et arnoldo vande(n) velde scabinis lovan(iensibus)/
martii xviii a(n)no xiiii[c] xxvii[mo]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-01-18 by Sabrina Keyaerts