SAL7322, Act: R°317.3 (146 of 180)
Search Act
previous | next
Act R°317.3  
Act

Transcription

2019-12-29 by kristiaan magnus
Van henricke reyniers/
Tvo(n)nisse tusschen robeerde van overdile die ov(er)mids vo(n)nisse van/
scepen(en) brieve(n) van loven(e) geleidt is tot den goeden henrix reyniers in deen side/
en(de) willem(me) van b(er)them in dande(re) alse van seke(re)n goeden gelegen te b(er)them die/
voirtijts wae(re)n pet(er)s wilen bruesselman was uutgedragen met desen woirde(n)/
nae aensprake antw(er)de thoenisse en(de) ale dats voir scepen(en) comen dat/
alsulke(n) aensprake als willem van b(er)them vande(n) voirs(creven) ged(aen) hadde den selve(n)/
robeerde aen sine(n) beleyde gheen onstade doen en soude P(rese)nt(ibus) eg(idio) rike/
will(el)mo lomb(ar)t judoco abs(oloens) joh(ann)e de borch(oven) iunio(r)e ger(ardo) de haenwijc henr(ico)/
vroede (et) ar(noldo) vande(n) velde ap(ri)l(is) xxiiii a(n)no xiiii[c] xxviii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-01-18 by Sabrina Keyaerts