SAL7322, Act: R°332.4 (153 of 180)
Search Act
previous | next
Act R°332.4  
Act

Transcription

2020-01-10 by kristiaan magnus
Wi gheert van haenwijc en(de) arnt vand(en) velde scepen(en) van loven(e) doen cond en(de) kenlic allen/
lieden dat voir ons comen is alijt vand(er) heyd(en) wettich wijf henrix van remunde met/
den selve(n) henrix hoeren man ende heeft georloef geconsenteert en(de) mechtiech gemaec/
henrix van remunde hoeren man vors(creven) te vercoepen wien dat hij wilt ende hem ge/
nuecht de helcht van enen huyse met sinen toebeh(oirten) gelegen te remunde jegen de/
roerstrate gelikerwijs dat die helcht den vors(creven) henrix ende sine(n) wive bleve(n) ende/
verstorven is vander doet honnens wilen creysels neve des voers(creven) henrix ende/
de coepe(r) vand(en) voirs(creven) huyse goedinge en(de) vestich(eit) te doen biden voers(creven) henrix die/
voir hem en(de) voir sinen wive
ind(en) name van hem en(de) van sine(n) wive voirs(creven) voir/
de wet daer dat behoirt ende voert alle saken neghene uutgescheid(en) alleen te doen/
biden voirs(creven) henrix die hij ende den voirs(creven) alijt sijn wif tesamen den coepe(r) doen souden/
mogen of sij alle beyde [jegewoirdich vae(re)n en(de) alsoe verre als de(n) coepe(r) des(er) behoeftich sijn sele(n) en(de) heeft geloeft voirs(creven) ons] jegewort(ere)n des voirs(creven) henrix de voirs(creven) alijt vast ende gestedich/
te houden enden alt(oes) te volvue(re)n ende te voldoen des biden voirs(creven) henrix hoe(re)n ma(n) vercocht/
ghegoedt ende geloeft sal werden vand(en) huyse voirs(creven) In orcondscapen van welke(n) dingen/
wi sp scepen(en) van loeven(e) voirs(creven) onse segele aen dese l(ette)ren hebben gehangen geg(even) x/
dage in meye int jair x[ii?]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-01-18 by Sabrina Keyaerts