SAL7322, Act: R°341.4 (159 of 180)
Search Act
previous | next
Act R°341.4  
Act

Transcription

2019-12-29 by kristiaan magnus
Van henrick van savenirez/
Tvo(n)nisse tusschen henr(icke) van savenirez die ov(er)midts vo(n)nisse van/
scepen(en) brieven van loven(e) beleidt es tot den goeden beruellic en(de)/
onberuerlic jans wilen van marilez in deen side en(de) jan paelhet/
bailhu van geldenake in dande(re) was uutged(ra)gen met desen/
woirden dat alsulken have als de voirs(creven) bailhu gehaelt hadde/
oft doen halen ten huyse des voirs(creven) jans van marilez den/
voirs(creven) henr(icke) van savenirez en(de) sijnen beleyde volgen soude/
p(rese)ntib(us) eg(idio) rike will(elm)o lamb(ar)t judoco abs(oloens) et hen(ri)[co] vroede/
scab(inis) lov(aniensibus) maii xviii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-01-18 by Sabrina Keyaerts