SAL7322, Act: R°377.3 (170 of 180)
Search Act
previous | next
Act R°377.3  
Act

Transcription

2019-12-28 by kristiaan magnus
It(em) (christ)ina die wijf was jans wilen vand(er) zoert in p(rese)ntia (et)c(etera) heeft/
verhuert en(de) bekent dat si verhuert heeft ja(n)ne en(de) henr(icke) de rademake(re)/
van zichen(e) gebruede(re)n mathijse van mu(n)ten en(de) ja(n)ne den briede(re) van/
zichen(e) de goede h(ier) na bescr(even) Te wete(n) een boend(er) beemts gelege(n) te/
rillaer inden wolfs stert tussche(n) de goede wille(m) vloege en(de) de goede/
henr(ix) wilthage It(em) noch vi halst(er) rox d(er) mate(n) van loven(e) erflijftocht/
lijfpe(n)sien ten live d(er) voirs(creven) (christ)inen aen en op de goede ond(er)half/
dach(mael) boschs en(de) and(er)half boend(er) lants gelege(n) aende boechoutst(ra)te inde/
prochie van tielt tusschen Te houden(e) en(de) te hebbe(n) [ene] ene(n) t(er) alsoe/
lange als de voirs(creven) (christ)ine leve(n) sal elx jaers hye(re)nbynnen o(m)me/
xvii mottoene te wete(n) xxviii pl(a)c(ken) pay(ments) voe(r) ii mott(oene) gerekent/
en(de) vi halst(er) rox goet en(de) payabel d(er) mate(n) van lov(en) Te wete(n) de/
voirs(creven) vi halst(er) rox te s(in)[t] andries misse apostels de helcht vande(n)/
xvii mott(oene) te s(in)[t] jans misse en(de) dand(er) helcht te kersmisse/
te betale(n) en(de) te love(n) te leve(re)n op cost d(er) voirs(creven) p(er)sone der voirs(creven)/
(christ)ine(n) alsoe lange(n) als sij leve(n) sal en(de) niet lange(r) q(u)[o]l(ibet) ass(ecutu)[m]/
en(de) dierste betalinge vande(n) voirs(creven) xvii mott(oene) van s(in)[t] jans neest/
comen(de) ov(er) een jaer en(de) niet eer [inne te gaen] Promittens war(ans) de locato(r)e/
[It(em) d(i)c(t)e] haenwijc vroede junii xviii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-01-18 by Sabrina Keyaerts