SAL7322, Act: V°104.4 (55 of 180)
Search Act
previous | next
Act V°104.4  
Act

Transcription

2019-12-31 by kristiaan magnus
Item wout(er) vander hezen van lye(re) es comen in jeg(ewoirdicheit) der scepen/
van loven(e) ende [en(de)] heeft genomen en(de) bekent dat hij genomen/
heeft van joffr(ouwe) lijsbetten weduwen lonijs wilen van boechout/
een molen gelegen te cleerwijc neven de goede jans lonijs/
Te houden en(de) te hebben van kersmisse neestcomende ene(n)/
t(er)mijn van tween jae(re)n deen na dand(er) staphans volgende elx/
jaers hie(re)n bynnen om xviii mudden rogs goet en(de) payabel der/
maten van loven(e) te kersmisse te betalen en(de) inde voirs(creven) molen/
te leve(re)n alle jae(re) den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mine als v(er)volghde/
schout ende de voirs(creven) wout(er) sal houden de voirs(creven) molen wel en(de) custb(er)lic/
van spillen en(de) van cammen Met vorw(er)den oft e(n)nigen vanden voirs(creven)/
p(ar)tien geliefde te scheyden ten halven tide vanden vors(creven) t(er)mine dat sij/
dat deen selen moegen doen op also sijt deen den ande(re)n xiiii/
nacht
[twee maent] te voe(re)n seggen selen H(ier) af sijn borghen henric de coninck/
en(de) gord vander straten et p(ri)m(us) haenw(ijc) velde oct(obris) xxiiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-01-17 by Sabrina Keyaerts