SAL7322, Act: V°172.2-R°173.1 (92 of 180)
Search Act
previous | next
Act V°172.2-R°173.1  
Act

Transcription

2020-01-24 by kristiaan magnus
It(em) want stoet ende tebat gewe[e]st heeft tusschen m(ijn) he(re) den abdt/
van heyleshem in deen side en(de) henricke van wynde die sijn wy(n)ne geweest/
heeft int hof te heyleshem in dande(re) van al af alsulken stoete en(de) tebatte/
als sij deen jege(n) den ande(re)n gehad moge(n) hebbe(n) tot op den dach van heden/
spruytende en(de) co
aenru[e]rende der voirs(creven) wy(n)nynge(n) Soe sijn beyde de voirs(creven)/
p(ar)tien comen voir scepen(en) van loven(e) en(de) sijn vande(n) voirs(creven) stoete en(de) van alle(n)/
tebatte [en(de) saken] daer uut spruytende die sij deen den ande(re)n gaens moge(n) hebben/
bleve(n) en(de) hebbe(n) hen des gekeert in segge(re)n en(de) vrientlic yffene(re)n Te weten/
de voirs(creven) m(ijn) he(re) dabdt in baudewijn lyse rentmeest(er) slants van gheele en(de)/
vrancke(n) van beckevoert en(de) de voirs(creven) henric in tielma(n)ne van bost en(de) claese/
crouc in alsulker voeghen dat m(ijn) he(re) dabdt sijn aensprake die hi ten voirs(creven)/
henricke w(er)t heeft setten sal in gescrifte en(de) die ov(er)gheve(n) den segge(re)n des voirs(creven)/
henrix van hede(n) over viii
[xiiii] dage nacht en(de) bynne(n) den selve(n) tide sal de voirs(creven)/
In alsulker voege(n) dat m(ijn) hee(re) dabdt en(de) henric elc van hen hoe(re)n eysch/
sette(n) selen [sal] in gescrifte en(de) m(ijn) hee(re) sal den sijne(n) ov(er)geg ov(er)geve(n) den/
segge(re)n des voirs(creven) henrix [of den ene(n) va(n) hen] en(de) henric sal sine(n) eysch ov(er)geve(n) m(ijn) h(ere)n/
segge(re)n of den eene(n) van hen by(n)nen xiiii nachte(n) neestcomen(de) en(de) d(aer) nae/
sal elc [va(n) hen] sijn v(er)antw(er)den ov(er)hebben d(aer) op make(n) en(de) den [den] segge(re)n [des and(er)s] of den eene(n)/
van hen ov(er)geve(n) by(n)nen xiiii nachte(n) d(aer) naest volgende en(de) als sij [de segge(re)n] aensprake/
en(de) verantwerdene ov(er) hebbe(n) selen sij [alle viere op dats va(n) noede es thoenissen [moge(n) horen] m(o)g(en) of hor(en) eendrechtichlic] bynne(n) viii daghen d(aer) nae hoe(r) segge(n)/
d(aer) af segge(n) en(de) uutgheve(n) op dat sijs eens sijn en(de) en co(n)ne(n) sijs niet eens/
gewerden so selen sij by(n)nen den selve(n) viii daghe(n) met al den bescheide/
come(n) voe(r) scepen(en) van loven(e) en(de) dies vo(n)nisse halen gelijc ofs p(ar)tien met/
den rechte gedingt hadde(n) Behoudelic dien of enig(er) p(ar)tien enig(er) segge(re) [segger] ge/
brake dat sij in die stat ene(n) ande(re)n kiese(n) en(de) neme(n) moege(n) sond(er) argelist/
/ En(de) hebben geloeft vast te houde(n) wat [wes] de segge(re)n g segge(n) selen of de he(re)n/
de scepen(en) voir hoir vo(n)nissen gheve(n) selen rike o(mn)ib(us) rike lomb(ar)t/
abs(oloens) borch(oven) iunior dec(embris) xviii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2013-01-18 by Sabrina Keyaerts