SAL7322, Act: V°248.1 (119 of 180)
Search Act
previous | next
Act V°248.1  
Act

Transcription

2019-12-27 by kristiaan magnus
Van ancelmo le begge/
Tvonnisse tusschen ancelmu(m) le begghe die mids machte van/
scepen(en) brieven van loven(e) ghegoedt ende gheerft is in allen den/
onberuerliken goeden jans sone robeerts wilen van mont van/
meylhem in deen sijde ende den selve(n) ja(n)ne in dande(re) Welken/
scepen(en) brief van beleyde de voirs(creven) jan de mont meynde dat/
henrick le begge vader des voirs(creven) ancelmi hem geloeft soude/
hebben over te gheven (et)c(etera) Was uutgedragen met desen woirde(n)/
dat alsulken aensprake alse de voirs(creven) jan de mont ten voirs(creven)/
ancelmu(m) weert gedaen heeft den selven ancelmo noch sijnre/
goedingen gheen onstade doen en sal Behoudeliken dien dat/
ancelmus voirs(creven) den voirscr(even) janne de mont de vorw(er)de voldoen/
sal gelijc als des selfs ancelmi waerh(eit) gedragen heeft p(rese)ntib(us)/
will(el)mo lomb(ar)t judoco abs(oloens) ger(ardo) de haenwijc (et) hen(rico) vroede scab(inis)/
lov(aniensibus) febr(uarii) xxi anno xiiii[c] xxvii[mo]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-01-18 by Sabrina Keyaerts