SAL7322, Act: V°265.2 (126 of 180)
Search Act
previous | next
Act V°265.2  
Act

Transcription

2020-01-10 by kristiaan magnus
Cond sij allen lieden den ghenen die dese l(ette)ren selen sien en(de) hoe(re)n/
lesen dat de meye(r) van loven(e) met den scepen(en) van loven(e) heeft/
gheleidt van heerlicheide(n) gerarde van baussele clerc jonch(ere)n jonch(e)r/
jans van scoenvorst borchgreeve te monjouwe hee(re) te craeyens [craendonck]/
donck te dyepenbeke en(de) tot eyndove(n) tot den erfrente(n) hier nae/
bescreve(n) des voirg(enoemde) jonch(e)r jans borchgreeve(n) te monjouwen Te/
weten is tot hond(er)t hollansche gulden erfliker renten van dien/
driehond(er)t en(de) vijftich holl(ansche) gulden erfliker rente(n) dewelke de voirs(creven)/
jonch(e)r jan van scoenvorst hadde op de heerlicheide(n) rente(n) en(de) goede/
vande(n) dorpen van heze ende van beende met allen hoe(re)n toebehoirte(n)/
voir een schout van Te weten is te weten es vijfdusent ponde(n)/
onder grote(n) tornoeyse goet en(de) gheeve Inden welken de voirs(creven) jonch(ere)n/
jan van scoenvorst tot den voirs(creven) geraert van baussele waert/
gehoude(n) was met scepen(en) brieven van loeven(e) daer op gemaect/
van welken erfliken rente(n) voirscr(even) de voirs(creven) gerart te voe(re)n clage/
hadde vanden hee(re) vande(n) gronde alsoe dat de voirs(creven) meye(r) van/
loven(e) met den voirscr(even) scepen(en) heeft geleidt den selve(n) gerarde/
tot den voirscr(even) erfliken rente(n) mids machte(n) van sijne(n) voirs(creven) scepen(en)/
brieven voir sijn schout voirg(eruert) in alle d(er) manie(re)n en(de) fore forme(n)/
alsoe dat sculdich es te gescien Behoudelic elkermalken sijne(n)/
rechte Hier wae(re)n ov(er) henric vand(er) calst(re)n en(de) jan de ridder/
scepen(en) van loven(e) Gegeve(n) int jaer onss hee(re)n dusent/
vierhond(er)t en(de) twijntich acht daghe inde maent van/
julio
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-01-18 by Sabrina Keyaerts