SAL7322, Act: V°278.1 (133 of 180)
Search Act
previous | next
Act V°278.1  
Act

Transcription

2019-12-30 by kristiaan magnus
Want stoet en(de) tebat opv(er)staen is tusschen woute(re)n van ranshe(m) in/
deen side en(de) arnde lobbe in dande(re) alse [van xx c(r)[o]nen] van geleende(n) gelde dat de voirs(creven) arnt/
meyndt dat [hi] de(n) voirs(creven) woute(re)n geleent soude hebbe(n) Soe sijn beyde voirs(creven) p(ar)tien/
comen voer scepen(en) van loven(e) en(de) sijn vanden voirs(creven) stoete en(de) geschille/
met allen dien des daer uut porren mach [en(de) voert allen saken die sij deen mette(n) and(er)s gaens moege(n) hebbe(n) tot opte(n) dach van heden] bleven segge(re)n met allen dien/
des daer uut porren mach bleven in segg(re)n ende vriendelike yffene(re)n Te/
weten de voirs(creven) wouter van ranshem in henr(icke) vand(er) calste(re)n en(de) [henr(icke) vanden borch(oven) jans sone] willen/
lomb(ar)t
en(de) de voirs(creven) arnt in henricke aboloens en(de) joese [michiele] abs(oloens) in alsulker voeghe(n)/
dat de voirs(creven) arnt sine(n) eysch ov(er)gheve(n) sal in gescrifte den segge(re)n des voirs(creven)/
woute(re)n tusschen dit en(de) maendach avont naest comen(de) dair op de voirs(creven) woute(r)/
sijn verantw(er)de(n) make(n) sal en(de) ov(er)gheve(n) den segge(re)n des voirs(creven) arts van hede(n) in viii/
dage(n) Op alsoe dat de voirs(creven) segge(re)n als sij aensprake en(de) antw(er)de ov(er)hebbe(n) zame(n)tlic/
alst hen gelieft deen biden ande(re)n comen selen en(de) v(er)hoe(re)n alle waerheiden/
en(de) thoenissen op dats p(ar)tien behoeven en(de) dan hoe(r) seggen uuten daer/
af uutenen voer en(de) seggen tusschen dit en(de) beloken paessche(n) naest/
comen(de) op dat sijs eens sijn en(de) en co(n)ne(n) sijs nyet eens geworde(n) en conste(n)/
dat sij dan ene(n) ov(er)man kiese(n) selen die [en(de) hem] alle bescheit voirbri(n)ge(n) die sijn/
seggen daer af seggen sal bynnen viii dage(n) d(aer) naest volgen(de) ende hebbe(n)/
geloeft beyde de voirs(creven) p(ar)tien vast en(de) gested(ich) (et)c(etera) cor(am) abs(oloens) haenwijc/
m(ar)tii xx
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-01-18 by Sabrina Keyaerts