SAL7322, Act: V°283.2 (138 of 180)
Search Act
previous | next
Act V°283.2  
Act

Transcription

2019-12-29 by kristiaan magnus
It(em) jan vande(n) hoevelde van binsewijc in p(rese)ntia heeft gehuert en(de) bekent/
dat hi gehuert heeft jegen meest(er) gielise vand(er) stoct secretar(is) der stat van loven(e)/
eene(n) beemt ge alsoe hi geleg(en) is te bunswijc tusschen de goede jans van e(re)nboudege(m)/
en(de) willems van e(re)nboud(egem) Te houde(n) [en(de)] te hebbe(n) van halfm(er)te nu lestlede(n) ene(n) t(er)mijn/
van drien jae(re)n lang deen nae dand(er) sond(er) middel volgen(de) elx jaers dae(re)nby(n)nen/
o(m)me seve(n) vrancr(ijx) c(r)[o]ne(n) goet van goude en(de) swaer van gewichte of de weerde/
d(aer) af [en(de) ii goede hantcaesen] te s(int) m(er)tens misse inde(n) wynte(r) te bet(alen) jaerlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
en(de) telken t(er)mine als vervolghde schout It(em) sal de voirs(creven) jan op den voirs(creven) beemt moge(n)/
truncken loke den voirs(creven) beemt h(ier) mede te bevrede(n) en(de) niet meer te behoirliken tide/
ter mynst(er) scade(n) en(de) niet meer vroede velde m(ar)tii xxii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-01-18 by Sabrina Keyaerts