SAL7322, Act: V°323.3 (149 of 180)
Search Act
previous | next
Act V°323.3  
Act

Transcription

2020-01-04 by kristiaan magnus
It(em) arnt de wilde van vertrike [en(de)] jan rogge van buetsele sijn/
come(n) in jegewoirdicheide(n) d(er) scepen(en) van loven(e) en(de) hebbe(n) getuygt/
gekynt en(de) gelijt dat sij gehave(n) en(de) ontfange(n) hebben van ja(n)ne/
vande(n) bossche burg(ra)ve vand(er) vueren wille(m)me dries en(de) wille(m)me/
de ronde sijne(n) borge(n) de so(m)me van xx vrancr(ijx) guldene(n) crone(n) alse/
soenpe(n)ni(n)ge vand(er) doet reyners wilen wilde die met ongevalle/
bijden voirscr(even) ja(n)ne vande(n) bossche van live ter doet bracht/
waert ende hebbe(n) den selven ja(n)ne vande(n) bossche wille(m)me dries/
en(de) wille(m)me de ronde vande(n) voirscr(even) xx vrancr(ijx) crone(n) volcomelic/
quijtgeschouden Ende hebben voirt geloeft arnt de wilde/
en(de) jan rogghe den selve(n) janne vande(n) bossche waert alsoe dat/
hij in tiden toecomende van yema(n)de in ocsuyn vand(er) soene(n)/
vande(n) voirs(creven) doede(n) aengesproken worde of v(er)volghde(n) met rechte/
en(de) d(aer)af v(er)wonne(n) dat sij ja(n)ne voirs(creven) also verre als hij met/
rechte verwo(n)nen worde te sijnre manisse(n) d(aer) af rastoer doen/
selen tot den voirs(creven) xx vrancr(ijx) crone(n) toe en(de) niet hog(er)/
allen argelist h(ier) inne uutgescheide(n) H(ier) wae(re)n ov(er) (et)c(etera) lomb(ar)t/
abs(oloens) maii q(ua)rta
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-01-18 by Sabrina Keyaerts