SAL7322, Act: V°340.1 (158 of 180)
Search Act
previous | next
Act V°340.1  
Act

Transcription

2019-12-29 by kristiaan magnus
Cond sij allen lieden dat henric huevene(re) wonen(de) ter beke inde prochie/
van werchte(r) es come(n) in jeg(ewoirdicheit) der scepen(en) van loven(e) en(de) heeft genomen ende/
bekent dat hi genomen heeft vande(n) mo(m)boren en(de) meest(er)ssen vand(er) f(er)merien/
vande(n) groten beghijnhove te loven(e) inde(n) name en(de) van wegen der voirs(creven) f(er)merie(n)/
elf boend(er) en(de) i dachmael ond(er) lant en(de) bosch luttel myn oft meer alsoe die/
belege(n) sijn ter beke en(de) tassent en(de) gelikerwijs jan en(de) woute(r) keyenoge gebruede(re)/
die voirtijts gehoude(n) hebben Te houde(n) te hebben en(de) te wyn(n)nen van halfm(er)te/
naest comen(de) ene(n) t(er)mijn van twelf jae(re)n lang deen nae dand(er) dair nae staph(ants)/
volgen(de) elx jaers dae(re)nby(n)nen om twelf en(de) een half mudde(n) rogs goet en(de)/
payabel der maten van loven(e) met wa(n)ne en(de) met vede(re)n bereidt alsulx/
corens als op tvoirs(creven) lant jaerlix wassen sal a te s(in)[te] andries misse apostels/
te bet(alen) en(de) te loven(e) by(n)ne(n) den hove der voirs(creven) f(er)merien te leve(re)n jaerlix den/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telke(n) t(er)mine als vervolghde schout Met vorwerde(n)/
dat de voirs(creven) henric de voirs(creven) lande jaerlix wel en(de) loflic wy(n)nen en(de) mesten sal/
gelijc sine(n) reengenoete(n) It(em) sal de voirs(creven) henric vande(n) voirs(creven) lande ten eynde/
van sinen voirs(creven) t(er)mine wel en(de) loflic besaeyt laten met rogge derdalf boend(er)/
en(de) iiii(½) boend(er) storte eens o(m)me gedaen en(de) de brake geheel lomb(ar)t velde maii xvii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-01-18 by Sabrina Keyaerts