SAL7322, Act: V°380.1 (172 of 180)
Search Act
previous | next
Act V°380.1  
Act

Transcription

2019-12-27 by kristiaan magnus
Item wout(er) hainer lodewijck van ha(m)me lodewijc van ha(m)me/
en(de) jan de coninc hebben genome(n) ende bekent dat sij genome(n)/
hebben jegen h(e)ren woute(re)n van hug(ar)den proefst scloest(er)s van p(er)ke/
inden name ende van wegen des selfs cloest(er)s de lande des voirg(eruert)/
cloest(er)s gelege(n) opte loe in beyden sijden vanden thienschen wege gelijc/
wout(er) de houwe(re) dat lant voertijts gehoude(n) heeft Te houden te/
en(de) te hebben van halfm(er)te lestleden ene(n) t(er)mijn van xii jae(re)n langc/
deen nae dand(er) sond(er) middel volgende elx jaers dae(re)nbynne(n) o(m)me/
xlvi mudde rogs goet en(de) payabel d(er) maten van loven(e) te s(in)[t] andr(ies)/
misse apost(els) te betalen en(de) int cloest(er) van p(er)ke te leve(re)n jaerlix den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mine als v(er)volghde schout It(em) es vorwarde/
dat de voirs(creven) p(er)sone de voirs(creven) lande den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde wel en(de)/
loflic wy(n)nen selen met sijne(n) ghetidege(n) voe voren en(de) tselve lant/
telken vi jae(re)n wel en(de) loflic al ov(er)mesten selen en(de) ten leste(n) vi jae(re)n/
als sij meste(n) selen sij dat condigen m(ijn) hee(re) den abdt van p(er)ke op dat/
sij hij dat moeghe doen besien Oec es vorw(er)de dat sij by(n)nen den/
drien lesten jae(re)n gheen vanden voirs(creven) landen hhoervruchte(n) en selen/
moghen ende ten eynde vande(n) voirs(creven) t(er)mine selen de voirs(creven) iii p(er)sone/
vanden voirs(creven) lande laten vii boend(er) wel en(de) loflic besaeyt met/
rogghe op vier getidege vore(n) en(de) dande(r) lande selen sij geheel/
laten haenwijc velde junii xxi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-01-18 by Sabrina Keyaerts