SAL7322, Act: V°387.3 (175 of 180)
Search Act
previous | next
Act V°387.3  
Act

Transcription

2019-12-26 by kristiaan magnus
It(em) reyne(r) staes molde(r) es comen in jeg(ewoirdicheit) der scepen(en) van loven(e) en(de) heeft/
genomen en(de) bekent dat hi genomen heeft jegen janne vande(n) borch(oven) den/
jonge(n) de molen te quaecbeke Te houde(n) en(de) te hebbe(n) van s(in)[t] jans misse/
bap(tis)[ten] lestlede(n) ene(n) t(er)mijn van tween jae(re)n lang deen nae dand(er) sond(er) middel/
volgen(de) elx jaers dae(re)nby(n)nen om achtentwintich sacke corens goet en(de)/
payabel der mate(n) van thiene(n) Te wete(n) vi halst(er) der selv(er) mate(n) voir een/
mudde gerekent te s(in)[t] jans misse bap(tis)[te(n)] te bet(alen) en(de) te vertrike int hof/
te quaecbeke te leve(re)n jaerlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telke(n) t(er)mine als/
vervolghde schout H(ier) af sijn borghen des voirs(creven) reyners als p(ri)ncipael/
sculd(er) ongesund(er)t en(de) ongesch(eiden) elc voir al arnt van nyevele molde(r) en(de)/
lambrecht h(er)bout ty(m)m(er)man et p(ri)m[(us)] rike wante junii xxviii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-01-18 by Sabrina Keyaerts