SAL7323, Act: R°303.2 (129 of 152)
Search Act
previous | next
Act R°303.2  
Act
Date: 1429-05-21

Transcription

2017-04-10 by helga peeters
Van henric [mathise en(de) gielise] ts(er)vranx/
Tvonnesse vanden gedinge hangen(de) tusschen henr(ic) ts(er)vranx die/
beleyt is tot alle(n) den goeden have en(de) erve steven ts(er)vranx en(de) giel(ise)/
ts(er)vranx sijns neve(n) in deen zijde en(de) mathijs en(de) gielis ts(er)vranx/
gebruede(re) voe(r) hen selve(n) en(de) als momboe(re) m(ar)griete(n) docht(er) nijs wilen/
vand(er) hoeght in dande(re) alse van zeke(re)n goeden have en(de) erve die/
wilen wae(re)n goerts ts(er)vranx was uutgedrage(n) met desen woirde(n)/
dat mathijse en(de) gielise ts(er)vranx volgen selen in die goede voirs(creven) huers/
kinsgedeelte en(de) want die scepen(en) verstaen hebben van makeni(n)gen/
oft van testame(n)te dat sij dat laten gaen daer dat sculdich is te gaen/
cor(am) joh(ann)e de borchove(n) joh(ann)e de oppend(orp) ar(noldo) vynck walt(ero) pynnoc/
iunio(r)e ar(noldo) vynck et joh(ann)e de hug(ar)d(en) scab(inis) lov(aniensibus) maii xxi a(n)no xiiii[c] xxix
Contributorshelga peeters , Jos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-04-12 by Jos Jonckheer