SAL7323, Act: V°257.1 (108 of 152)
Search Act
previous | next
Act V°257.1  
Act
Date: 1429-04-04

Transcription

2020-01-05 by helga peeters
Cond sij allen lieden dat henric van sente gorix is comen in jeg(enwoirdicheit) der/
scepen(en) van loven(e) ende heeft gheg(even) en(de) bekent dat hi gheg(even) heeft willem(me) de/
witte van tieldonc en(de) arnde de witte sine(n) sone thof des selfs henrix/
gehete(n) tuydeken gelegen te he(re)nt en(de) te wencsele met huysen hove(n) wy(n)ne(n)de(n)/
lande beemde(n) eeusele(n) en(de) hoe(re)n toebehoirte(n) gelijc jan wilen yden dat voirs(creven) goede/
te houde(n) plach Te houde(n) te hebben en(de) te wynnen van halfm(er)te dat was/
int jaer onss he(re)n m cccc xxvii ene(n) t(er)mijn van twelf jae(re)n lang deen/
nae dand(er) sond(er) middel volgen(de) elx jaers dae(re)nby(n)ne(n) om seve(n)envijftich/
mudde en(de) ii halst(er) rogs pacht van he(re)nt goet en(de) payabel der maten van /
loven(e) te s(in)[t] andr(ies) misse apostels te bet(alen) en(de) int voirs(creven) hof tontfaen en(de) te/
loven(e) te vue(re)n jaerlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mine als v(er)volghde/
schout en(de) om xvii hollan(sche) gulden(en) xl pl(acken) voir elken gulden gerekent te sente/
m(er)tens misse
en(de) xvi mottoe(nen) te wete(n) xvi xxviii pl(acken) voir den dobblen gerekent/
te s(in)[te] m(er)tens misse inden wynter te betalen jaerlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
en(de) telke(n) t(er)mine als vervolghde schout It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne jaerlix leve(re)n/
c mandelen walme(re) de huysinge(n) vande(n) voirs(creven) hove mede te decke(n) en(de) als men/
die verdect sal henric de dachue(re)n betalen en(de) de wy(n)ne den montcost gheve(n)/
It(em) is vorwerde dat de voirs(creven) wy(n)ne de huysinge(n) vande(n) voirs(creven) hove houde(n) sal vand(er)/
ond(er)ster rikelen ned(er)wert van latten en(de) van plecken It(em) selen de voirs(creven) wy(n)nen/
de voirs(creven) lande getidichlic wy(n)ne(n) met [gelijc] hoe(re)n reengenoten en(de) ten eynde vande(n)/
t(er)mine den roggs besaeyt laten op vier voren de brake op een vore en(de) de storte/
op een vore [en(de) van alden stroe messt make(n) te meeste(n) p(ro)fite en(de) hi en sal by(n)ne(n) den leste(n) drien jae(re)n gheen lant moge(n) hoervruchte(n) en(de) de wy(n)ne sal ten leste(n) jae(re) sijn mest uutvuere(n) gelijc sine(n) reengenoten] It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne jaerlix leve(re)n alsoe vele staken en(de) mests als/
men op henrix wijngart aldaer behoeven sal It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne de/
wylgen en(de) trunckeyke(n) mogen truncke(n) en(de) houwe(n) te behoirleke(n) tide en(de) aen/
and(er) opgaende hout en sal hi gheen recht hebben It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne jaerlix/
setten xxv poten en(de) daer doe toe voir elke(n) verdroeghde(n) boem ii poten setten/
It(em) geviele int voirs(creven) hof enige scade van brande in co ocsuyne des voirs(creven) wy(n)nen/
of sijns huysgesin soe soude de voirs(creven) wy(n)ne die scade wed(er) doen maken en(de) richte(n)/
of daer voe(r) gheve(n) c hollan(sche) en(de) daer mede gestaen Geschiedde den wy(n)ne/
oec int voirs(creven) hof enige scade van brande in ocsuyne des voirs(creven) henrix die scade/
soude henric den wy(n)ne oprichte(n) te goed(er) knapen prise It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne/
den voirs(creven) henricke jaerlix huede(n) en(de) herde(n) ii verken gelijc den sine(n) It(em) sal de/
wy(n)ne henr(ick) voirs(creven) jaerlix vi corweyde(n) doen op dat hijs te doen heeft op/
iiii milen omgaens H(ier) af sijn borghe(n) willem(me)[en(de) arnt en(de) willem(me)] de witte de jonge sone(n) svoirs(creven)/
wy(n)ne(n) [vid(elicet) will(e)lm(u)s emancip(atus)] en(de) henric van breetzijp Et p(ri)m[(us)] borch(oven) roel(ants) fe(r)ia s t(ercia) post/
q(ua)si mo(do)
Contributorshelga peeters
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-03-25 by Jos Jonckheer