SAL7323, Act: V°307.1 (131 of 152)
Search Act
previous | next
Act V°307.1  
Act
Date: 1429-05-28

Transcription

2017-04-15 by helga peeters
Van baudewijn beertram en(de)/
janne goffele/
Tvo(n)nisse tusschen baudewijn beertram die beleidt es tot allen den/
goeden beruerlic en(de) omberuerlic reynsons sone geraerts wilen delle/
brueyre in deen sijde ende janne goffele alse momboer lijsbette(n) sijns/
wijfs sust(er) des voirs(creven) reynsons in dande(re) es uutgedrage(n) met desen worde(n)/
dat beyde den voirs(creven) p(ar)tien de voirs(creven) goede volghen selen in d(er) manie(re)n dat/
hue(re) beyd(er) waerheit gedrage(n) heeft Ende es te wete(n) dat de voirs(creven)/
waerheit droegh dat de voirs(creven) reynson en(de) baudewijn den voirs(creven) ja(n)ne/
goffele goedde voir scepen(en) van glymez in vi dach(mael) lands gelege(n) te/
glymez en(de) hem d(aer) af hofrechte dede op alsoe dat jan en(de) sijn wijf/
den voirs(creven) reynson en(de) baudewijn vesticheit doen soude vande(n) huyse/
delle bruwiere gelege(n) te jauchelet en(de) van alle den ande(re)n goeden/
te jauchelet gelege(n) uutgenome(n) den beemt gehete(n) [a] cach dat dat/
alsoe geschien sal welken beemt en(de) alle de ande(re) goede beruerlic/
ende omberuerlic de voirs(creven) p(ar)tien brued(er)lic en(de) sust(er)lijc deylen selle(n)/
nae den rechte vand(er) bancken en(de) plaetsen dair de goede ond(er)/
gelege(n) sijn cor(am) joh(ann)e de borchove(n) ludovico roelants joh(ann)e de oppend(orp)/
walt(er)o pynnoc iunio(r)e joh(ann)e de hug(ar)de(n) et dyonisio boys scab(inis) lovan(iensibus)/
maii xxviii anno xiiii[c] xxix[no]
Contributorshelga peeters , Jos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-04-18 by Jos Jonckheer