SAL7326, Act: R°142.3-V°142.1 (96 of 264)
Search Act
previous | next
Act R°142.3-V°142.1  
Act
Date: 1431-11-20

Transcription

2019-04-03 by eugenia knops
It(em) lambrecht le [de] lueze soen servaes wilen le de lueze es come(n) (et)c(etera)/
en(de) heeft genome(n) en(de) bekent dat hij genome(n) heeft jege(n) lansloet/
le begge die ov(er)mids vo(n)nisse van scep(enen) brieve(n) van lov(en) bel(eit) es tot/
den goede(n) mathijs wilen le begge sijns brued(er)s de wy thof/
dat den voirs(creven) mathijs toebehoe(re)n plach met den w liii boend(er)/
lands oft d(aer) omtrent met den beemde(n) eeusselen en(de) allen sijne(n)/
toebehoirte(n) gelijct de voirs(creven) mathijs ald(aer) [in p(ro)chie van offus] te houde(n) plach te/
houden te hebben en(de) te wynnen van sent jans [p opte(n) yerste(n) dach van aug(ustus)] misse dat/
was int jaer ons he(re)n m iiii[c] en(de) dertich ene(n) t(er)mijn van/
neghen jae(re)n langc deen nae dand(er) sond(er) middel volgende/
elx jairs dae(re)n bynnen om drien vijftich mudde harts/
coe(re)ns goet en(de) payabel pacht en(de) mate van offus wel/
bereit met wa(n)ne en(de) met veede(re)n te sente andries misse/
aposs apostels te betalen en(de) toffus te leve(re)n all den voirs(creven)/
lansloet alle jair den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mine/
als v(er)volghde schout It(em) es vorw(er)de dat de voirs(creven) wy(n)ne de/
voirs(creven) lande wel en(de) loflic wynne(n) w(er)ven en(de) ackene(re)n sal
//
gelijc ande(re)n sijne(n) reengenoete(n) It(em) es vorw(er)de dat de/
voirs(creven) wynne b(ri)ngen sal allet tstroe dat vande(n) voirs(creven) goede(n)/
jairlix come(n) sal int tvoirs(creven) hof en(de) dat ald(aer) ette(n) en(de) v(er)the(re)n/
met sijne(n) beesten en(de) te meste maken en(de) dat mest/
vue(re)n op tvoirs(creven) lant slands meesten p(ro)fite It(em) sal de/
voirs(creven) wynne alle jair [den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde] leve(re)n iiii walme(re) om de huys(in)ge/
ald(aer) mede te decken en(de) alsmen die v(er)dect soe sal de/
wynne den wercliede(n) den montcost gheve(n) en(de) lansloet sal/
de dachue(re)n betalen It(em) sal de voirs(creven) wynne alle jair den/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde betalen alsulke(n) tsijs en(de) co(m)mer als/
uut den voirs(creven) goede(n) jairlix gaen alsoe in tijts dat d(aer) af/
gheen scade en come in afslaghe afslage vande(r) voirs(creven)/
pachte It(em) want de voirs(creven) wynne ten income(n) vanden/
voirs(creven) t(er)mine vonden heeft inne gedaen int tvoirs(creven) hof tcoe(re)n/
int stroes van xiii boende(re)n lands getaxeert op lxxxiiii mudde/
coe(re)ns It(em) xv mudde som(er) coe(re)ns [met den stroe] It(em) ii[c] en(de) xii busselen/
erweten alle gad(er) met Soe es vorw(er)de dat de voirs(creven)/
wynne ten afsceide(n) vande(n) voirs(creven) t(er)mine dat wi alsoe vele/
coe(re)ns met den stroe [ende alsoe vele busselen erwete(n)] int voirs(creven) hof laten sal ter taxatien/
van goede(n) ma(n)nen It(em) es [sijn] den voirs(creven) wynne noch gelev(er)t/
iiii p(er)de ene(n) wage(n) en(de) een ploegh en(de) dat dair toebehoirt/
int ingaen vande(n) voirs(creven) t(er)mine getaxeert op xlii g(ri)pen elc/
g(ri)pe te xl pl(acken) Soe es vorw(er)de dat de voirs(creven) wynne dat also/
goet int uutgaen vande(n) voirs(creven) t(er)mine laten sal o wed(er)leve(re)n/
sal oft wair hijse soe goet niet en liet soe soude de/
selve wy(n)ne d(aer) voe(r) betalen den v de voirs(creven) so(m)me van/
xlii g(ri)pe(n) ind(er) w(er)den voirs(creven) als v(er)volghde scout Ende alle/
dese voirs(creven) vorw(er)den (et)c(etera) hug(ar)de(n) voshem no(vembris) xx
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-04-15 by Jos Jonckheer