SAL7326, Act: R°145.2 (98 of 264)
Search Act
previous | next
Act R°145.2  
Act
Date: 1431-11-20

Transcription

2019-05-07 by eugenia knops
Van gielijse uuten lyemynghe goessen/
calays ende woutere van weterbeke/
Item tvonnisse tusschen giel(ijs) uten lyemyngen die geleidt es tot den goeden goessen calays/
mabilien sijns wijfs geldens ende henrix heyberchs in deen sijde en(de) wouteren van wet(er)/
beke in dande(r) was gewijst met desen woirden dat sij deen den ande(re)n voldoen selen/
nae inhoudt der cedullen die inden rechte gelesen was cor(am) d(omi)no ludovico pynnoc milite/
wil(he)lmo lombart jacobo ex lyemyngen mychaele absoloens arnoldo vynck johanne de hugarde(n)/
et andrea de voshem scabinis lovanien(sibus) novembris vicesima
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-04-15 by Jos Jonckheer