SAL7326, Act: R°232.1 (149 of 264)
Search Act
previous | next
Act R°232.1  
Act
Date: 1432-02-07

Transcription

2019-05-07 by eugenia knops
It(em) henricus d(omini)cus m(er)tens van meylhe(m) [die geleidt is tot de(n) goed(en) jan m(er)tens sijns vad(er)s] die op hede(n) met d(er) stat brieve(n) hadde/
doen dach doen janne van ophove(n) hebben dach genome(n) jegen malcande(re)n te/
rechte te comen van dijsdage naest comen(de) in viii dage(n) inde banc te loven(en)/
gelijc sij ophede(n) gedaen soude(n) hebben cor(am) voshe(m) hug(ar)d(en) voshe(m) feb(ruarii) vii videlicet fe(r)ia qu(ar)ta
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-04-29 by Jos Jonckheer