SAL7326, Act: V°131.3 (91 of 264)
Search Act
previous | next
Act V°131.3  
Act
Date: 1431-11-13

Transcription

2019-04-01 by eugenia knops
Item de voirscr(even) willem jan tyerens ende jan tyerens de jonge sijn sone in jeg(enwoirdicheit)/
der scepen(en) van loeven(en) gestaen hebben geloeft ende geconsenteert voir hen/
hoe(re)n erfgenamen ende nacomelingen janne doncker sijnen [hoe(re)n] erfgename(n) ende/
nacomelingen sijnen ganc dnutscap ende p(ro)fijt tot d(er) heymelich(eit) staende inde/
donckerstrate opte voere over de twee derdedeele vand(er) helcht van enen/
hoefken hen toebehorende gelegen tusschen terde derdendeel vand(er) helcht/
vanden selven hoefken den selven will(em)me alleen toebehoe(re)nde en(de) de goede/
jans van laetwijck sonder wederseggen des voirs(creven) willems jans tyerens/
en(de) jans tyerens de jonge cor(am) eisdem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-04-15 by Jos Jonckheer