SAL7326, Act: V°298.1 (182 of 264)
Search Act
previous | next
Act V°298.1  
Act
Date: 1432-03-27

Transcription

2019-03-13 by eugenia knops
Want stoet ende tebat opverstaen is tusschen h(e)r(e)n jacoppe van glymez ridde(r)/
ende vrouwe johanne(n) sijnre gesellynnen in deen zijde ende jacop hue(re)n soen/
in dande(r) alse vander bewisenissen van seke(re)n goeden ende renten die de/
voirs(creven) jacop vande(n) voirg(enoemde) h(ere)n jacop sijnen vader eyscht ende begheert te/
hebben ende van seke(re)n beleitbrieven van lov(en) die de voirs(creven) h(er) jacop van/
sijnen voirs(creven) soen begheert ov(er) te hebben Soe sijn beyde de voirs(creven) p(ar)tien/
comen voe(r) scepen(en) van loven(en) ende hebben hen vanden voirs(creven) stoete gekeert/
in segge(re)n ende vrientlic yffene(re)n te weten in h(ere)n ja(n)ne willa(n) deken/
van yncourt renchon van mollebais engelbeerde van graven en(de)/
mathijse van jauche in alsulker vueghen dat de voirs(creven) segge(re)n beyd(er)/
p(ar)tien reden(en) ende bescheit aenhoe(re)n selen en(de) hoe(r) seggen d(aer) af segge(n)/
tusschen dit ende palmsondach naestcomen(de) op dat sijs eens sijn/
en(de) en konne(n) sijs niet eens ghewerden dat sij beyd(er) p(ar)tien bescheit/
ter stont bringhen selen aen gerarde van marbais alse ov(er)man die/
bynne(n) drien daghen d(aer) nae [sijn] seggen d(aer) af uutspreke(n) en(de) segge(n) sal/
sond(er) lang(er) vertrec Ende hebben geloeft de voirs(creven) p(ar)tien vast/
ende gestedich te houden wes de iiii segge(re)n of gerart van/
maerbais als ov(er)man vande(n) voirs(creven) gescille seggen of t(er)mine(re)n/
selen abs(oloens) hugarden m(ar)tii xxvii a(n)no xiiii[c] xxxi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-05-06 by Jos Jonckheer