SAL7327, Act: R°326.1 (226 of 277)
Search Act
previous | next
Act R°326.1  
Act

Transcription

2020-01-21 by Jos Jonckheer
Cond zij allen want twist en(de) discoert opverstaen es tusscen janne vand(er)/
stoct van ganspoele in deen zijde willem(me) vande(n) bossche inden name van hem/
en(de) w van denijse vande(n) bossche sijne(n) brued(er) met sijne(n) kijnde(re)n en(de) van/
janne de keesmake(re) den welken denijse sijn kijnde(re) en(de) janne de keers/
keesmake(re) de de selve willem h(ier) inne geloeft heeft te vervaen in/
dande(re) Soe sijn beyde de voirs(creven) p(ar)tien come(n) voir [gheerde van hanw(ijc) en(de) boys] scepen(en) van lov(en)/
en(de) hebben hen des gekeert in segge(re)n en(de) vrientlic yffene(re)n Te wete(n)/
de voirs(creven) jan in meest(ere)n gielise vand(er) stoct secretar(is) d(er) stat van lov(en)/
en(de) de voirs(creven) willem inde(n) name van hem en(de) sijnre medep(ar)tien voirs(creven)/
in vranken den witte den jonge(n) ende hebben geloeft beyde de/
voirs(creven) p(ar)tien vast en(de) gesteedich te houde(n) alsulken seggen alse de voirs(creven)/
segg(ere)n d(air) af uutspreken en(de) seggen selen de welke segg(ere)n voirs(creven) die/
vand(er) gelegenh(eit) vand(er) saken wail te bynne(n) en(de) geinformeert wa(r)en sijnde/
hoir seggen d(air) af geseeght en(de) gep(ro)nu(n)cieert hebben in des(er) vueghen/
dat elc vande(n) voirs(creven) ii p(ar)tien der ande(re) verghiffenisse bidde(n) sal dwelc/
ter stont gesciede voir [de] scepen(en) voirs(creven) en(de) voirt dat de selve p(ar)tien/
voirtaen goede gevriende sijn en(de) blive(n) selen dwelc segge(n) aldus geseeght/
beyde de p(ar)tien geloeft hebben te houden voir scepen(en) van lov(en) voirs(creven) en(de)/
hebben deen op den ande(re)n vertegen voirt heeft geloeft de voirs(creven) willem(me) h(ier) inne te vervaen denijse sijne(n) brued(er) voirs(creven) en(de) sijn voirs(creven) kijnde(re) en(de) ja(n)ne/
de keesmake(re) voirs(creven) dat sij t(er) manisse(n) des voirs(creven) jans tvoirs(creven) segge(n) houde(n)/
selen gelove(n) selen te houde(n) nae ald(er) manie(re)n voirs(creven) voir scep(enen) van lov(en) (et) dat gesc(iede) f(er)ia s(ecund)[a] t(er)tia in dieb(us) paschalib(us)
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2012-09-12 by Sabrina Keyaerts