SAL7327, Act: R°352.2 (242 of 277)
Search Act
previous | next
Act R°352.2  
Act

Transcription

2020-01-17 by Jos Jonckheer
Van jacoppe loenijs/
Tvonnisse tusscen jacob lonijs van heelen in deen zijde goerde godevarts/
ende janne leema(n) die ov(er)midts vo(n)nisse van scepen(en) brieven van loven(e) beleidt/
sijn tot den goede(n) jans broeders in dande(re) alse van xxvii halste(re)n harts/
corens en(de) een molevat der mate(n) van leeuwe die de voirscr(even) jacob den/
voirs(creven) janne broed(er)s sculdich was van ene(n) boend(er) lands gelege(n) tusschen weze(re)/
en(de) orsmale dat hij jege(n) hem te pachte genome(n) heeft was uutgewijst/
met dese(n) woirde(n) dat de voirs(creven) jacob den voirs(creven) goirde en(de) ja(n)ne leeman den/
voirscr(even) pacht leve(re)n sal tot orsmale en(de) dat gedaen wilt yemant tegen/
tvoirs(creven) beleyt yet segge(n) dat hij des come(n) mach voir meye(r) en(de) scepen(en) van/
loven(e) P(rese)ntib(us) henr(ico) de calstr(is) nycholao kersmake(re) geld(ulpho) rogge gerardo de/
haenwijck dyonisio boys (et) arnoldo vande(n) velde [scab(inis) lovan(iensis)] maii vi
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2012-09-12 by Sabrina Keyaerts