SAL7327, Act: R°360.1 (250 of 278)
Search Act
previous | next
Act R°360.1  
Act

Transcription

2020-01-10 by Jos Jonckheer
Item want stoet en(de) tebat opv(er)staen sijn tusschen ja(n)ne breynart va(n)/
familleur reus in deen side en(de) ja(n)ne fromo(n)t [in dande(re)] van alsulk(er) quetsuere(n)/
als he(n)nijn lyon den vorsc(reven) ja(n)ne breynart gedaen hadde de welke/
de vors(creven) jan fromo(n)t de(n) vors(creven) ja(n)ne breynart heeft geloeft te bete(re)n/
soe sijn beyde de vorscr(even) p(ar)tien come(n) voe(r) scep(enen) van lov(en) en(de) hebben/
vande(n) vorscr(even) stoete [en(de) van al des sij deen ten ande(re)n w(er)t te seggen mogen hebbe(n)] in segge(re)n en(de) vriendelic yffene(re)n te wete(n)/
de vors(creven) jan breynart in pete(re)n boys en(de) henr(icke) tainginsart en(de) de/
ja he(n)nijn vors(creven) jan fromont in ja(n)ne coulon (et) ja(n)ne van udeke(m) voerspreke/
in alsulk(er) voegen [dat] de vors(creven) segge(re)n bij een gaen selen en(de) beyde [de] vorscr(even)/
p(ar)tien selen hen volcome(n) informatie doen elc van sine(n) rechte en(de) bescheide/
en(de) dan selen de vors(creven) iiii segge(re)n hoe(r) seggen [eendrechlic] d(air) af p(ro)nu(n)cie(re)n en(de) seggen/
nochtan nochtemont met d(er) sonnen En(de) hebbe(n) geloeft beyde de p(ar)tien/
vorscr(even) vaste en(de) gestedich te houden soe vors(creven) segge(re)n eendrechtichl(ic)/
d(air) af segge(n) en(de) utene(n) selen op ene(n) banduyn van ii vrancr(ijcx) crone(n)/
ad op[(us)] d(omi)ni duc(is) calstr(is) rogge maii xiiii De vorscr(even) iiii segge(re)n/
hebben hoe(r) segge(n) eendrechtichlic geseeght tuschen de vors(creven) p(ar)tien ind(er) manie(re)n/
h(ier) nae volg(ende) te wete(n) dat de vorscr(even) p(ar)tien van nu voertaen goedeghe/
vriende sijn en(de) bliven selen van allen saken [die sij] tot den dage toe van heden gaens/
[gehadt mogen hebben] voert es hoe(r) segge(n) dat de vors(creven) jan fromo(n)t den vorsc(reven) ja(n)ne breynart/
betalen sal ii cronen [of de werde d(air) af] bynnen xiiii nachten naestcome(n)de als v(er)volghde/
scout haenwijc velde maii xiiii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2012-09-12 by Sabrina Keyaerts