SAL7327, Act: V°319.3 (224 of 278)
Search Act
previous | next
Act V°319.3  
Act

Transcription

2020-01-22 by Jos Jonckheer
Vanden gasthuyse van/
denremonde aen de steenpoirte/
Tvonnisse tusschen pete(re)n vanden bruele en(de) gielise manselair alse mo(m)boe(re)n/
vanden gasthuyse van denremonde aen de steenpoirte in deen zijde en(de)/
pete(re)n jacobs van oppuedersse poirte(r) van loven(e) in dande(re) alse vande(n) goede(n)/
van pluc af gelegen te oppued(er)ssel es gewijst met desen woirden want/
de voirscr(even) peter kent en(de) lijdt vanden pacht van ene(n) ja(r)e dat hij den voirs(creven)/
momboe(re)n d(air) af betalinge doen sal en(de) voirt alsoe verre als de voirs(creven) mo(m)boe(re)n/
bewisen co(n)nen met den rechte dat sij van co(m)me(r) hebben moete(n) betalen/
[midts gebreck des selfs peters] dat de voirscr(even) pet(er) hen dat wed(er)ke(re)n sal en(de) dat de selve peter van hoe(r)/
aenspraken voirt[aen] ongehouden sal sijn P(rese)ntib(us) henr(ico) de calstre nycholao kersmake(re)/
geldulpho rogge (et) gerardo de haenwijck scab(inis) lovan(iensis) aprilis s(ecund)[a]
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2012-09-12 by Sabrina Keyaerts