SAL7327, Act: V°336.4 (230 of 278)
Search Act
previous | next
Act V°336.4  
Act

Transcription

2020-01-21 by Jos Jonckheer
Van beatricen vranx/
Tvo(n)nisse tusscen maghtelde(n) van nyele die wijf es gord bosscharts/
in deen zijde en(de) beatrice(n) vranx in dande(re) alse van alrehanden ontee/
meliken woirde(n) als de voirs(creven) maghtelt d(er) voirscr(even) beatrice(n) toegesproken/
hadde was uutgedragen met desen woirden nae aensprake ver/
antwerde(n) en(de) na thoenisse dat de voirscr(even) maghtelt der voirs(creven) beatrice(n)/
te bet(er)nissen doen sal een beedevart tsent theeuwouts in elzeten en(de)/
d(er)wairt te porre(n) bynne(n) xl dage(n) naistcomen(de) en(de) goede wairheit/
d(air) af te b(ri)ngen(e) en(de) hoe(re)n eedt doen dat sijse met hoirs selfs/
live gedaen heeft oft hoe(re)n moet hebbe(n) P(rese)nt(ibus) hen(ri)[co] de calstr(is)/
nych(olao) kersmake(re) geld(olpho) rogge gerardo de haenw(ijc) dyonis(io) boys (et)/
ar(nol)[do] vande(n) velde scab(inis) lov(aniensis) f(er)ia t(ercia) p(ost) q(ua)si mo(do)
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2012-09-12 by Sabrina Keyaerts