SAL7327, Act: V°393.3 (269 of 277)
Search Act
previous | next
Act V°393.3  
Act

Transcription

2020-01-07 by Jos Jonckheer
Van janne boudens/
Tvo(n)nisse tusscen woute(re)n svorsters die ov(er)midts vo(n)nisse van scepen(en)/
brieve(n) van loven(e) beleidt es tot allen den haefleken goede(n) katline(n)/
wedewe jans wilen mertens in deen zijde en(de) ja(n)ne boudens/
van ned(er)ysche die ov(er)mids vo(n)nisse van scepen(en) brieve(n) van loven(e)/
beleidt es tot den goeden beruerlic jans mertens van ned(er)/
ysche in dande(re) vande(n) voirs(creven) beruerliken goeden es gewijst/
met dese(n) woirde(n) datme(n) den voirs(creven) janne boudens vanden/
voirs(creven) beruerliken goede(n) houden sal in sijne(n) beleide also verre/
alst noch voir de scepen(en) come(n) was P(rese)nt(ibus) henr(ico) de calst(ris)/
nych(olao) kersmake(re) geld(ulpho) rogge ger(ardo) de haenw(ijc) junii xiii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2012-09-12 by Sabrina Keyaerts