SAL7329, Act: R°25.1 (1 of 11)
previous | next
(only transcribed acts)
Act R°25.1  
Act

Transcription

2014-12-30 by Inge Moris
Want stoet ende tebat opv(er)staen is tusschen robeerde sone jans wilen estiene/
van evrenaz le baudewin in deen side en(de) ja(n)ne sone godfrius wilen van ha(n)nut/
wone(n)de te darion en(de) s liebrechte s(er)vaes van thourniez [hoe(re)n swag(er)] op dand(er) side van seke(re)n/
haefleken goede(n) verstorve(n) vand(er) doet des voirs(creven) wilen godfrius van ha(n)nut/
Soe sijn de voirs p(ar)tien come(n) voir scepen(en) van loven(en) en(de) hebben hen vande(n)/
voirs(creven) stoete gekeert in segge(re)n en(de) vrientlic yffene(re)n te wete(n) de voirs(creven) robeert/
in steve(n) pazeal en(de) de voirs(creven) jan en(de) liebrecht in janne [lambrechte] godefri(us) van ha(n)nut/
brued(er) svoirs(creven) jans in alsulker vueghen dat de voirs(creven) robeert sine(n) eysch/
setten sal in gescrifte en(de) ov(er)gheve(n) den segge(re)n svoirs(creven) jans en(de) liebrechts tussche(n)/
dit en(de) des sondaeghs voir s(en)[t] gielijs dach naest comen(de) D(aer) op de voirs(creven) jan/
en(de) liebrecht hoir verantwerde(n) maken selen en(de) ov(er)geve(n) den segge(re) svoirs(creven)/
lambrechts robeerts by(n)nen xiiii viii dagen d(aer) naest volgen(de) Welke segge(re)n/
der p(ar)tien bescheit en(de) waer getuge(n) aengehoirt hoir seggen d(aer) af seggen/
selen op dat sijs eens sijn by(n)ne(n) xiiii nachte(n) d(aer) naest volgen(de) en(de) en conste(n)/
sijs niet eens geworde(n) dat sij by(n)ne(n) xiiii nachte(n) d(aer) nae volgen(de) met/
alle(n) bescheyde beyd(er) p(ar)tien come(n) sele(n) voir scepen(en) van loven(en) om d(aer) af/
vo(n)nissen te halen gelijc ofs p(ar)tien met den rechte gedingt hadden/
promitt(entes) ratu(m) k(er)smake(re) boys jul(ii) ix/
ContributorsKristiaan Magnus , Jos Jonckheer , kristiaan magnus , Jos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-02-03 by Kristiaan Magnus