SAL7329, Act: R°172.2 (137 of 334)
Search Act
previous | next
Act R°172.2  
Act
Date: 1434-11-09
LanguageNederlands

Transcription

2021-04-27 by Magda van Winkel
It(em) karel vand(er) rivie(re)n heeft geloeft voir hem en(de) h(er) henricke/
kympe prieste(r) dat hij hij op vy [den yersten] saterdach te mistide [nae sente kat(herinen) dach] naest/
comen(de) comen sal inde banc voir meyer en(de) scep(enen) van loven(e)/
en(de) ald(aer) recht nemen en(de) gheve(n) jegen den meyer van/
loven(e) van alsulker aenspraken als hij te hemw(er)t [en(de) ten voirs(creven) h(er) henr(icke) w(er)t] doen sal/
en(de) doen dat trecht wisen sal ten eynde uut op eene(n)/
banduyn van dusent vrancr(ijx) cronen tons genedichs/
he(re)n behoef lomb(art) borch(oven) no(vembris) ix/
/ add: It(em) den voirs(creven) dach es verlenght bi ja(n)ne van hoeye meyer te love(n) van hede(n) in xiiii nachte(n) te/
mistide naest comen(de) inde(n) selve(n) pointe dat steet en(de) de voirs(creven) karle heeft de voirs(creven)dach aengenome(n) op de(n) voirs(creven)/
banduyn lomb(ar)t kersmake(re) no(vem)[br(is)] xxvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer