SAL7329, Act: R°440.1 (312 of 335)
Search Act
previous | next
Act R°440.1  
Act
Type: verhuring, studentenhuis
Date: 1435-05-27
LanguageNederlands

Transcription

2013-11-12 by Inge Moris
It(em) jan van raetshoven de jonghe soen jans van raetshoven heeft /
verhuert met orlove tshe(re)n vanden gronde meester henricke van /
dunghen meester in arten en(de) bacheler geformeert in theo/
logien en(de) meest(er) anthonijs haneron meest(er) in arten [die tot desen sake(n) gerenu(n)cieert hebben(de) der vryheit vand(er) univ(er)siteit van loven(en)] /
de herberghe gehete(n) den gulden(en) cop des voirs(creven) jans /
van raetshoven des jonghen met allen hue(re) toe/
behoirten achter en(de) voe(r) gelegen inde hoelstrate uutge/
nomen den solde(re) boven den groten stal t(er) mu(n)tstrate(n) /
w(er)t den welken de voirs(creven) jan de jonghe selve aldair /
hebben en(de) behoude(n) sal Te houden en(de) te hebben van /
sinte jans misse naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn van ii /
jae(re)n lang deen na dand(er) d(aer) na volgende elx /
jaers dae(re)n binnen voir v l(i)b(ra) vivenvijftich gul(den) rijnsch /
[d(er) mu(n)ten der vier coervorsten] van goeude goet en(de) gheeve te weten deen helcht d(aer) /
af te kersmisse en(de) dand(er) helcht te sinte jans /
misse baptisten te betalen den voirs(creven) ja(n)ne van raets/
hoven den jongen alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde /
en(de) telken t(er)mijne als vervolghde schout It(em) is vor/
w(er)de dat de voirs(creven) jan van raetshoven sal tvoirs(creven) [huys] doen /
reparen maken en(de) repareren dairts te doen is en(de) behoefelijc /
dats sond(er) cos en(de) houde(n) in goede(n) state van wanden en(de) van /
daken sond(er) coste der voirs(creven) meeste(re)n It(em) is noch vorwerde /
wair dat sake dat bynne(n) de(n) t(er)mine tvoirs(creven) huys bij ocsuyne en(de) /
toedoen vande(n) scolieren bynne(n) de(n) voirs(creven) huyse wonende gebroeke(n) /
oft destrueert wae(re) Soe sele(n) dat de voirs(creven) meeste(re)n op hoe(re)n /
cost doen h(er)maken en(de) reparere(n) It(em) is gevorwert datmen /
de hey gemeyn heymelicheit staende inde(n) voirs(creven) huyse by(n)nen /
den voirs(creven) t(er)mine eens vagen sal dwelck de voirs(creven) p(ar)tien /
half en(de) half op hoe(re)n gemeyne(n) cost drage(n) [betalen] selen It(em) is /
gevorwerde datmen de tvoirs(creven) huys van jae(re) te jae(re) de(n) voirs(creven) /
t(er)mine due(re)nde eens over visete(re)n sal te dien eynde wair /
dat sake datt(er) yet gebroke(n) wae(re) in ocsuyne vande(n) voirs(creven) meeste(re)n /
dat sij dan dat t(er) stont op hoe(re)n cost sulle(n) doen repareren /
[bevonde men dan oec dat d(aer) yet anders te make(n) wae(re) dat soude de voirs(creven) jan sond(er) v(er)trec doen make(n)] en(de) des sijn borge des voirs(creven) jans joh(ann)es calaber et wouter /
mareel Et [duo] p(ri)mi[(us)] borch(oven) vynck maii xxvii/
ContributorsKristiaan Magnus
Moderated byInge Moris

Signer

  • Jan vanden Borchoven
  • Arnt Vynck
Add. 1
LanguageNederlands

Signer

  • Willem Lombart
Last update: 2014-02-03 by Kristiaan Magnus