SAL7329, Act: R°464.1 (329 of 335)
Search Act
previous | next
Act R°464.1  
Act
Date: 1435-06-18
LanguageNederlands

Transcription

2021-11-12 by Magda van Winkel
It(em) want stoet en(de) tebat opv(er)staen is tusschen estiene hee(r) van yttre in deen/
zijde en(de) janne del viescourt poirte(r) van loven(e) wynne des voirscr(even)/
stevens in dande(r) alse van seke(re)n gescille en(de) alrehande stoete die/
sij deen ten ande(re)n w(er)t hebben soe sijn beyde voirs(creven) p(ar)tien/
comen voir scep(enen) van loven(e) en(de) hebben hen vande(n) voirs(creven) stoete/
gekeert en(de) gesubmitteert in segge(re)n en(de) vrientlic yffene(re)n te/
weten de voirs(creven) steven henrar in henry de scote en(de) ja(n)ne/
wynne des voirs(creven) stevens in sijn hof a pos en(de) de voirscr(even)/
jan del viescourt in pirarde [gerar] de heilechinez (et) ja(n)ne/
morial d van vissenail in alsulker voegen dat de voirscr(even)/
p(ar)tien hue(r) bescheyt van thoenisse en(de) anders den voirscr(even)/
iiii segge(re)n ov(er)gheven en(de) bij brengen sullen tusschen dit/
en(de) van heden in viii dagen naestcomen(de) en(de) dat dan de/
voirscr(even) seggers bynne(n) viii dagen d(aer) naest volgende hue(r)/
seggen vande(n) voirs(creven) gescille seggen en(de) uutspreken selen/
eendrechtichlic op dat sijs eens sijn en(de) of sijs niet/
eens en w waen soe selen sij samentlic eene(n)/
ov(er)man ne die noch p(ar)tie vand(er) eend(er) zijde(n) noch vand(er)/
ande(r) en sij nemen en(de) hem alle dbescheit des/
voir hen come(n) sal sijn ov(er)gheve(n) Ende dat gesciet/
sijnde soe wes de selve ov(er)man vand(er) voirs(creven) stote seggen/
of doen sal het sij met uutspraken oft van weder/
van hem int recht te setten dat hebbe(n) ge bynne(n)/
viii dagen d(aer) naest volgen(de) dat hebbe(n) geloeft/
beyde p(ar)tien vast en(de) gestedich te houde(n) en(de) of/
e(n)nig(er) p(ar)tien segg(er) gebrake die sal eene(n) ande(re)n gelike(n)/
man mogen nemen voe(r) den ghene(n) die also in/
bij d(er) hant niet en wae(r) lomb(ar)t abs(oloens) junii xviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer