SAL7329, Act: V°42.3 (8 of 15)
Search Act
previous | next
Act V°42.3  
Act

Transcription

2019-03-31 by 
van henricken van desschele/
Item want henrick van desschele die ov(er)midts vo(n)nisse van scepen(en)/
brieven van loven(en) beleidt es tot den goeden beruerlic en(de) ombe/
ruerlic lijsbetten [taets] wedewe jans wilen reynkens van zichene(n) met/
der stat brieve(n) hadde doen inscrive(n) janne de booghmake(r) stessen reynke(n)s/
soen des voirs wilen jans reynkens en(de) janne peters die des selfs/
jans reynkens dochter heeft midts dat sij hem ongebruyc deden/
van viii gulden(en) die geset wae(re)n ond(er) scepen(en) van zichenen/
gecome(n) van ene(n) huyse dat stont opte hofstat dair de voirs(creven)/
jan reynkens te wonen plach Tot welken daghe de voirs(creven) jan/
booghmake(r) en(de) sijn medep(ar)tie niet en quame(n) dair de voirs(creven) henr(ic)/
sinen beleidtbrief dede lesen inden rechte versuekende dat hij in/
sine(n) beleide gehoude(n) worde Soe hebben de scepen(en) van loven(en)/
ter manissen smeyers gewijst voir een vo(n)nisse datme(n) den voirs(creven)/
henr(icke) van desschele houde(n) sal in sine(n) beleide also verre alst noch/
voir de scepen(en) come(n) was p(rese)nt(ibus) will(elm)o lomb(ar)t jo(hannes) de borch(oven) mych(aele)/
abs(oloens) nych(olae) kersmake(re) et andrea de voshem scab(inis) lov(aniensibus) julii xx
ContributorsKristiaan Magnus , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-02-03 by Kristiaan Magnus