SAL7331, Act: R°2.1-V°2.1 (1 of 350)
previous | next
(only transcribed acts)
Act R°2.1-V°2.1  
Act
Date: 1437-01-25
LanguageNederlands

Transcription

 by 
Item i wouter de becke(re) van leefdale [reyniers van eghenhove(n) en(de) henr(ic) de greve die zijnre docht(er) heeft] heeft genome(n) en(de) bekent dat hij/
genomen heeft van annen die wijf was roelofs wilen peterselle met/
consente jan dierix huers vaders die midts machte van scep(enen) br(ieve) van/
loeven tot hue(re)n goeden geleyt es thof der selver annen met den huyse(n)/
hoven wynnenden landen beemde(n) eeuselen en(de) allen sijne(n) toebeh(oirten) gelegen te/
olmendale inde prochie van heverle te houdende te hebben(e) en(de) te wynnen/
van half merte nu naestcomende ene(n) t(er)mijn van ix jae(re)n deen nae dand(er)/
sond(er) middel volgende elx jaers dae(re)n bynnen te weten de voirs(creven) lande/
om xxx mudde en(de) een sister rogs goet ende payabel d(er) maten van lov(en)/
en(de) de voirs(creven) beemde alle de(n) voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde voir xxiiii mottoen(en)/
te wete(n) xxxiiii l(i)b(ra) payments voe(r) twee motton(en) gereekent alle jae(re)/
te wete(n) tvoirs(creven) gelt te sente mertens messe en(de) tvoirs(creven) coren te/
sente andries misse [te betalen] en(de) te loven te leveren d(er) voirs(creven) annen den/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telke(n) t(er)mijn als vervolghde scout Item es/
vorweerde dat de voirs(creven) wynne der voirs(creven) annen jairlijx leve(re)n sal/
een duysent staken en(de) drie schoeve wyen Item es vorwerde dat/
de selve wynne alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde op de voirs(creven) goede setten/
sal l poete(n) D(aer) voe(r) sal de selve wynne hebben alle de verdroeghde willege(n)/
vande(n) goede(n) voirscr(even) Item [sal] selen de voirs(creven) wynne(n) d(er) voirs(creven) anne(n) alle jae(re)/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde sayen een molevat lijnsaets en(de) de selve sal tvoirs(creven)/
lijsaet betale(n)
Item sal de voirs(creven) wynne d(er) voirs(creven) anne(n) jaerlijx huede(n) en(de) /
herden en(de) houde(n) twee verkene gelijc den sijne(n) op alsoe datse de/
selve anne hem leve(re)n sal Item s Item sal de voirs(creven) wyn de(n) voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde [jaerlix leve(re)n xl mandele(n) walme(re) en(de) die op de voirs(creven) huyse doen verdecken op sine(n) cost en(de) dachue(re)n]de voirs(creven) huysingen houde(n) wel en(de) loflic van wande(n) en(de)/
van dake(n) in goede(n) state
Item sal de voirs(creven) wynne d(er) voirs(creven) anne(n)/
alle jae(re) moeten halen en(de) thuys leve(re)n alle hue(r) wijngart hout/
en(de) froyt en(de) alle ande(r) dynge(n) die sij te vue(re)n heeft te loven/
moeten vue(re)n Item sal de voirs(creven) wyn den lese(r) die dappele en(de) pee(re)n/
lesen sal hen beyde(n) toebehoe(re)nde den montcost gheve(n)/
It(em) want de voirs(creven) wyn de lande voirg(enoemt) in sijne(n) aencome(n) bevonde(n) heeft
//
ind(er) manie(re)n h(ier) nae volgende Te wete(n) den wynter aert op vier getidege(n)/
voe(re)n de storte [eens] omgedaen en(de) de brake geheel soe es vorwerde en(de)/
ondersproken dat de voirs(creven) wynne de selve lande in sijne(n) afsceiden/
alsoe laten sal en(de) de selve goede wynne(n) en(de) werve(n) wel en(de) loflic/
gelijc reengenoete(n) boven en(de) beneden Item voirt sal de selve wynne/
de weeghen moten maken op sijne(n) cost d(aer) de voirs(creven) goede voe(r)/
gehoude(n) mogen sijn en(de) desgelijx de grechten moeten ruyme(n)/
buyten en(de) bynnen en(de) oic den cleynen tsijs uu uuut de(n) voirs(creven)/
goede(n) jairlijx gaende moten betalen alle jae(re) de(n) voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde [uutgescheyde(n) de tornoyse] Item es noch vorweerde dat de voirs(creven) wyn jairlijx/
betalen sal ten gewoenlike(n) tijde lii molevate(n) evene(n) die jairlijx/
uuten voirs(creven) beemden gaen en(de) dair voe(r) soe sal de voirs(creven) wynne/
mogen houwen en(de) hebben alle delse hout dat inde(n) voirs(creven) beemde(n)/
jairlijx wassen sal uuutgenomen in sijn leste jae(r) dan en sal hij/
de spruyten van twee jaeren oft d(aer) ond(er) niet mogen af houwen/
en(de) alle dese voirs(creven) vorwerde(n) en(de) geloften hebbe(n) geloeft de voirs(creven)/
wyn in deen sijde en(de) anne in dande(re) etc(etera) H(ier) af sijn borge(n)/
des voirs(creven) wynnen mathijs de becke(re) van leeftdale [sijn vader en(de)] mychiel/
van hollant Et p(ri)m(us) kersmake(re) borch(oven) junii xxv lomb(ar)t abs(oloens) ja(nuarii) xxv a(nn)[o] xxxvii
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-07-12 by Inge Moris